Pomůžeme Vám aneb Vaše nejčastější dotazy

Kam umístit protiproud?

Tryska protiproudu je situována v ose stěny bazénu. Do šachty, která je vybudována u stěny bazénu, se umístí čerpadlo protiproudu. Tato šachta by měla být ve vzdálenosti ne větší jak 2 metry od bazénu.

Jak veliká je šachta na protiproud?

Jestliže se rozhodnete vybudovat šachtu pouze pro protiproud, je nezbytné zachovat minimálně tyto rozměry: 120 x 80 x 60 (délka x šířka x hloubka). Případně je možné protiproud umístit do šachty s ostatní bazénovou technologií.

Jak veliká je šachta na technologii? Je možné do ní umístit protiproud?

Lze zbudovat šachtu, ve které bude umístěn nejen protiproud, ale i ostatní nezbytná technologie. Tato šachta se vyzdívá o rozměrech 150 x 120 x 120 (délka x šířka x hloubka), případně je možné ji zakoupit. Pokud se rozhodnete pro koupi šachty, dodáme Vám kruhovou šachtu, která je o průměru 150 cm a do které můžete bez problému umístit veškerou technologii vč. protiproudu. Jestliže si protiproud nepřejete, bude Vám stačit zakoupit si šachtu o průměru 120 cm.

V jaké vzdálenosti od bazénu musí být filtrace?

Filtraci (a technologii obecně) umísťujte minimálně 50 cm od bazénu. Maximální vzdálenost je 8-10 metrů. Filtraci můžete umístit v šachtě nebo například v zahradním domku, sklepě případně v garáži. Podmínkou je však suché místo.

Jak funguje skimmer a co to vlastně je?

Skimmer je přístroj, který omezuje vniknutí hrubých nečistot jako je listí apod. do filtračního okruhu. Dále pak odvádí bazénovou vodu do filtračního okruhu, kde se provádí očista vody.

Je možné do bazénu instalovat osvětlení? Pokud ano, pak jaké?

U bazénů, které jsou vyráběny z materiálu ALBISTONE®, můžeme použít 2 druhy bazénových reflektorů. Halogenové bazénové reflektory s žárovkou 12 V / 100 W nebo reflektory LED. U fóliových bazénů se používají světla 300 W s příslušným transformátorem.

Co znamená bezchlórová úprava vody?

V současné době je na trhu nepřeberné množství zařízení pro tzv. bezchlórovou úpravu vody. Pro rozlišení jsou zde 3 základní kategorie: desinfekční ionizátory, UV lampy a zařízení na úpravu vody mořskou solí. Tyto produkty ve stručnosti přiblížíme níže. Desinfekční ionizátor je přístroj, který k úpravě vody v bazénu využívá metodu založenou na řízené ionizaci. Řízená ionizace funguje na principu elektrolýzy, tzn. fyzikálně-chemického jevu, při němž elektrický proud prochází mezi 2 elektrodami. UV lampy používají pro úpravu bazénové vody ultrafialové záření, které má baktericidní efekt. Solnička BRILIX (nebo obdobná zařízení) funguje na tzv. SWC principu (Saline Water Chlorination). Jedná se o jeden z nejšetrnějších způsobů sanitace bazénové vody. Tento proces využívá 3 následující složky: voda + sůl + elektrická energie. Všechna výše zmíněná zařízení se instalují do filtračního okruhu mezi čerpadlo a filtrační nádobu.

Jak poznám, jak výkonná filtrace je vhodná pro můj bazén?

Pro výpočet výkonu filtrace se dá obecně použít následující vzorec: objem bazénu (v m3) děleno 6. Pokaždé je nutné přihlédnout i k doplňkovým faktorům, jako je například vzdálenost od bazénu. Doporučujeme se vždy poradit s našimi obchodními zástupci nebo servisními techniky.

Vyrábíte i jiné tvary bazénů než jen kruh, ovál a obdélník?

tvary Ano, vyrábíme. Naše vlastní výrobní technologie nám umožňuje nabídnout zákazníkům mimo zmiňovaných základních tvarů (obdélník, ovál a kruh) i méně běžná provedení, například osmička a ledvina. Netradičního vzhledu je rovněž možné docílit umístěním bazénového schodiště mimo prostor bazénu – tzv. schody v laguně.

 

Jak hluboké jsou bazény?

U námi vyráběných bazénů si zákazníci mohou zvolit standardní hloubku 1,2 metru nebo 1,5 metru. Na přání jsme schopni vyrobit libovolnou hloubku bazénu.

Jak často je nutné měnit vodu v bazénu?

Bazénová voda se obměňuje dle aktuální potřeby. Nicméně máte-li dobře nastavenu bazénovou technologii, pak není třeba vodu v bazénu měnit v průběhu roku de facto vůbec. Bazénová voda se během roku zpravidla pouze doplňuje.

Na kolik mě vyjde chemie pro roční provoz bazénu?

Kvalitu bazénové vody ovlivňuje více různých faktorů, množství použité chemie je tedy zcela individuální. Odhadem však utratíte za spotřebované množství chemie v nezastřešeném venkovním bazénu průměrně Kč 3.000,- až Kč 5.000,-.

Jak mám připravit bazén na zimu?

Stručný popis: Vypustíte bazénovou vodu pod trysky. Jestliže máte bazén s vestavěným schodištěm, je nutné, abyste upustili bazénovou vodu pod 2. schod. Vodu vypouštíte z potrubí, filtrace a čerpadla. Čerpadlo je nutné zazimovat. Do bazénové vody musíte nalít zazimovací roztok, na hladinu pak umístit plováky (případně dát PET lahve nebo polystyren), aby nedošlo k zamrznutí vody. Vzhledem k četnosti tohoto dotazu jsme pro Vás připravili podrobný návod, jak postupovat při zazimování.

Je potřeba bazén zateplovat? Jak postupovat a čím zateplit?

Ano, je. Našim zákazníkům vždy doporučujeme, aby bazén před umístěním do výkopu zateplili. Bazén se zatepluje z boků a současně se tepelně izoluje také jeho dno. K izolaci dna se používá extrudovaný polystyren o síle 3-5 cm, přes který se následně umístí geotextilie. Do boků se využívá klasický polystyren o síle 3-5 cm. Samozřejmě je možné objednat si zateplení bazénu přímo u naší společnosti.

Je možné zapustit koleje zastřešení do dlažby?

Ano, je to možné. Naši specialisté navrhnou v každém konkrétním případě to nejlepší řešení. Je třeba uvést, že čištění zapuštěného kolejiště je náročnější než při jeho montáži nad úroveň terénu.

Vyrábíte i zastřešení, které by bylo bez kolejnic?

Ano, vyrábíme. Modely zastřešení Casablanca a Casablanca Infinity nabízíme i v bezkolejovém provedení. Z důvodu maximální nosnosti a odolnosti zastřešení nicméně vždy doporučujeme volit kolejovou variantu, například v kombinaci se zapuštěním kolejiště.

Z jakého důvodu se u čel zastřešení zvyšují spodní hrany?

Je nemožné, aby byl terén stoprocentně rovný, a většina bazénů se umísťuje cca 3-5 cm nad terénem. Spodní hrany čel se tedy zvyšují pro zajištění plynulého přejezdu zastřešení přes bazén. Aby bylo zabráněno vniknutí nečistot a drobného zvířectva do bazénu, je na spodní hrany čel připevněna krycí fólie.

Jaké dveře mám zvolit do zastřešení, když mám nerezový žebřík?

Jestliže máte nerezové bazénové schůdky (tzv. žebřík), je účelné zvolit dveře v čele zastřešení. Do čela zastřešení se v tomto případě umístí dveře pantové. Opravdovou výhodou těchto dveří je fakt, že nedisponují spodním prahem.

Jak je řešeno těsnění mezi moduly?

K těsnění používáme mezisegmentové těsnící prvky z PVC.

Z jakého důvodu nepoužíváte k těsnění kartáčky jako ostatní firmy?

Pro mezisegmentové těsnění jsme v minulosti používali tzv. kartáčkového systému. Jak však sama praxe ukázala, kartáčkový systém není dostatečně vhodný. Kartáčky se totiž velmi snadno zanáší, často v nich uváznou drobné kamínky a při pohybu modulů následně dochází k poškození (poškrábání) výplně zastřešení.

Kolik musím udělat prodloužení kolejí, abych dosáhl na skimmer?

Délka prodloužení kolejí je stanovena délkou modulů zastřešení. 220 cm je minimální délka. Jestliže je na straně, na které se zastřešení zasouvá, daný i skimmer, pak je potřeba prodloužit kolejiště o dalších cca 30 cm (podle velikosti skimmeru). Celkové prodloužení kolejiště se tedy pohybuje okolo 250 cm.

Kolik váží čelo zastřešení? Unesu ho?

Při výběru typu zastřešení lze zvolit variantu s odnímatelným předním i zadním čelem. Pakliže se rozhodnete pro tuto možnost, doporučujeme nechat si zhotovit dělená čela pro snazší manipulaci. Pro přiblížení, 1m2 plochy čela váží cca 4 kg. Pokud jsou v předním čele umístěny pantové dveře, pak je čelo dělené na 2 části vždy.

Jaký materiál je použit jako výplň zastřešení?

Pro výplň zastřešení je nejčastěji používán dutinkový (neboli komůrkový) polykarbonát. Současně je možné použít i polykarbonát kompaktní (neboli organické sklo, plexi).

Který materiál pro výplň zastřešení je lepší? Dutinkový polykarbonát nebo organické sklo?

Dutinkový polykarbonát (jak již samo pojmenování napovídá) se skládá ze 2 desek, mezi nimiž se nacházejí tzv. dutinky (komůrky). Právě díky těmto komůrkám má dutinkový polykarbonát výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti než organické sklo, které se skládá z jednolité desky.

Jakou barvu má polykarbonát?

Standardně používáme čirý polykarbonát. Na přání zákazníka dokážeme zastřešení vyrobit za použití tónovaných polykarbonátů a to v následujících odstínech: kouřový (bronz), zelený, modrý nebo opál (mrazivý efekt).

Je zastřešení zabezpečeno proti větru? Pokud ano, tak jak?

Na jednotlivých modulech jsou vytvořeny tzv. aretační háčky. Tyto háčky jsou následně uchyceny přímo v kolejích a slouží tak jako zabezpečení proti nadzvednutí modulů. Každý modul je opatřený ještě tzv. modulovou aretací. Tyto aretace se rovněž kotví do kolejiště a zabraňují tak pohybu modulů.

Je možné zastřešení montovat i na zámkovou dlažbu?

Ano, ale zámková dlažba musí mít maximální výšku 6 cm. Dále musí být zámková dlažba podbetonována. Jestliže je uložena pouze v pískovém podloží, pak by mohlo dojít v případě silného větru k vytržení zastřešení a kolejiště a jejich následnému znehodnocení.

Jaká je minimální přípustná délka modulů?

150 cm je minimální délka modulů. Pokud by byl modul kratší, plynulost pohybu zastřešení by mohla být narušena.

Vyrábíte i jiná nízká zastřešení kromě Klasiku?

Ano, vyrábíme. V minimální výšce od cca 25 cm je možné vyrobit všechny modely zastřešení. Minimální výška se odvíjí od šíře bazénového zastřešení a od vybraného modelu.

Je nutné, aby byly kolejnice podbetonovány?

Ano, kolejnice opravdu musí být podbetonovány. Zastřešení se totiž kotví do betonového základu, který musí být 15-20 cm hluboký. Šířka betonového pásu je šířka kolejiště +10 cm. Délka betonového pásu se rovná délce kolejiště.

Jak je zastřešení ukotveno?

Zastřešení (respektive kolejiště zastřešení) se ukotví do připraveného podbetonovaného podloží díky speciálnímu kotvícímu materiálu. Kotvy jsou rozmístěny cca po 100 cm.

Mám bazén se zabudovaným schodištěm v rohu. Mohu ho zastřešit tak, aby bylo možné do bazénu vstupovat bez odsunutí zastřešení?

V takovém případě si můžete vybrat ze všech typů zastřešení. V praxi to vypadá tak, že se nad bazén umístí jakékoliv zastřešení, v jehož největším modulu je umístěn boční vstup. V podstatě se jedná o posuvné dveře, které budou umístěny do zastřešení přímo nad Vámi zmiňované schodiště.

Doslechl jsem se o modelu zastřešení mašinka. Můžete mi vysvětlit o co se přesně jedná?

Výraz mašinka je používán pro takové typy zastřešení, které mají největší modul zhotovený v maximální výšce a ostatní segmenty jsou následně vyrobeny ve výšce minimální. Takové zastřešení si vybírají převážně zákazníci, kteří mají v úmyslu tento maximálně vysoký modul využívat například k převlékání a nemohou si nad svůj bazén namontovat zastřešení vysoké po celé své délce.

Je možné, aby zastřešení nahrazovalo solární ohřev?

Ano, je to možné. Pokud si zvolíte instalaci bazénového zastřešení, bude Vám zastřešení nahrazovat funkci solárního ohřevu. Při vhodných podmínkách zastřešení umožňuje zvýšení teploty vody ve Vašem venkovním bazénu v průměru až o 8°C. Zastřešení také předchází ochlazení bazénové vody v nočních hodinách nebo při větrném počasí.

Jak mohu zastřešení připravit na zimu?

Zastřešení nepotřebuje žádnou speciální zimní přípravu. Pouze je nezbytné zastřešení před zimou umístit do tzv. zimní polohy. Tzn. všechny moduly umístit na jedno místo nad sebou tak, aby vzdorovaly působení váhy sněhu společně. Dílčí moduly je třeba (v místech konstrukčních prvků) mezi sebou vždy vypodložit. Toto opatření se provádí z toho důvodu, že by mohlo dojít působením sněhových srážek a následné váhy napadaného sněhu k narušení zastřešení. Jestliže se rozhodnete ponechat zastřešení přes zimu v rozloženém stavu nad bazénem, je nezbytné pečlivé zajištění dveří a modulů. Dále pak v takovém případě musíte dbát na pravidelné odklízení sněhu ze zastřešení.

Jak se musím starat o zastřešení?

Údržba zastřešení není nijak časově náročná a obtížná. Zastřešení je nutné udržovat v čistotě, a to především pohyblivé a mechanické části zastřešení, které se využívají k pohybu jednotlivých modulů. Doporučujeme tyto části zastřešení 3x do roka ošetřit silikonovým olejem. Je nezbytné, abyste zastřešení čistili po celém jeho povrchu a zároveň dbali i na odstraňování nečistot z pojezdových drah (kolejiště). Ideální k tomuto čištění je proud vody. K čistící údržbě zastřešení nikdy nepoužívejte předměty, které by mohly narušit povrch výplně zastřešení poškrábáním (kartáč, koště, drátěnka apod.).

Z jakého důvodu zastřešovat bazén?

Důvodů k rozhodnutí investovat do zastřešení bazénu je hned celá řada. Největší výhodou zastřešení bazénu je bezpečí. Jakmile budete mít bazén zastřešen, zabráníte tak pádu do bazénu a případnému neštěstí. Dalšími důvody, které bychom rádi zmínili, jsou například: prodloužení koupací sezóny, snížení nákladů na vytápění a údržbu bazénu, v průměru o 11°C teplejší voda a mnoho dalších. Dovolujeme si Vás odkázat na tento článek , který se touto problematikou zastřešit versus nezastřešit zabývá dopodrobna.

Co je to dřevodekor?

Dřevodekor je povrchová úprava celého obvodu profilů. Decoral je revoluční dekorativní systém povrchové úpravy, díky kterému můžeme napodobit zejména strukturu dřeva – tím dochází k výše zmiňované povrchové úpravě tzv. dřevodekoru. Dřevodekorová úprava profilů se provádí tak, že se na profil nanese speciální práškový základ, na který se poté aplikuje dekorativní vzor dřeva.

 

 

Odeslat poptávku!