Uzavírací kulové ventily v šachtě

Každá technologie obsahuje uzavírací kulové ventily. V případě rovnoběžné polohy páky ventilu s jeho tělem je ventil otevřený. V případě, že je ventil v poloze kolmo k tělu, je ventil zavřený (viz obrázky níže). Počet základních ventilů se liší podle typu bazénu. U skimmerového bazénu je první kulový ventil na potrubí vedoucím ze skimmeru, před oběhovým čerpadlem, a druhý je na konci technologie, před vstupem z technologické části zpět do trysek. Pro správnou funkci technologie musejí být oba ventily otevřené. U přelivového bazénu jsou dvě větve přivádějící vodu z bazénu do oběhového čerpadla. Jedna z nich vede vodu ze sání umístěném ve žlabu bazénu a druhá vede vodu z vysavačové (sací) trysky. Každá z větví má svůj uzavírací ventil. Poslední ventil je stejně jako u skimmerového bazénu na konci technologie, před vstupem zpět do trysek. Pro správnou funkci přelivového žlábku musí být ventil vysavačové trysky uzavřený a ventil sání ze žlábku otevřený. Zároveň musí být otevřený i ventil na konci. V případě, že bychom chtěli vysávat, je nutné uzavřít ventil přívodu vody ze sání žlabu a otevřít ventil přivádějící vodu z vysavačové trysky. Pokud bychom chtěli například vyčistit košík hrubých nečistot pod průhledným víčkem oběhového čerpadla těmito ventily, můžeme v případě nutnosti uzavřít celou technologii. Výše jsou popsané základní ventily, které jsou součástí každého bazénu. Následují ventily, které jsou v technologii za předpokladu, že máte součástí bazénu technologii na úpravu vody, tepelné čerpadlo či jiné externí zařízení, které potřebuje být napojené na potrubí technologie a neobsahuje vlastní integrované uzávěry.

Kulové ventily a šachty

Tyto ventily jsou instalovány jako tzv. „bypass“. Tento „bypass“, se instaluje na potrubí za filtrační nádobou, další podmínky instalace jsou dle zařízení, pro které je „bypass“ vyhotoven. „Bypass“ se skládá zpravidla ze tří kulových ventilů. Dle obrázku první a třetí ventil ovládají vtok vody k zařízení a odtok od zařízení. Ventil číslo 2 uzavírá a otevírá přímý průtok vody. V případě, že chcete, aby voda proudila přes zařízení, musejí být ventily číslo 1 a 3 otevřené a ventil číslo 2 musí být zavřený. Naopak v případě, že nechcete, aby voda proudila přes zařízení (například kvůli údržbě), musí být ventil číslo 2 otevřený a ventily číslo 1 a 3 zavřené.

Kulové ventily a šachty

POZOR: Při otevírání a zavírání musí být vypnuto čerpadlo (oběhové, protiproudu, masážní,…) uzavíraného okruhu. U přelivových bazénů je vždy zpětný ventil mezi vtokovým ústrojím a oběhovým čerpadlem. U skimmerových bazénů je zpětný ventil pouze v případě, že je bazénová technologie nad úrovní bazénové vody. Zpětný ventil je důležité kontrolovat, jelikož je jeho funkce důležitá pro správný oběh bazénové vody. Kontrolu lze provést povolením převlečných matic na stranách zpětného ventilu a následně lze zkontrolovat, zdali nějaké cizí těleso nepřekáží správné funkci zpětného ventilu.

 

Odeslat poptávku!