Jarní příprava pro Váš bazén - Údržba bazénové vody

 

Stejně jako se musí na jaro připravit veškerá technologie, která se u bazénu nachází, je nutné ošetřit také bazénovou vodu. Níže naleznete návod, jak na to.

Venkovní bazén je po zimě připraven. Už si jen skočit…

Venkovní bazén po čerstvém znovuuvedení do provozu

  1. Důležitým faktorem při údržbě vody je dodržování předepsaných hodnot pH vody a chlóru. V případě pH se pohybují v rozmezí od 7,2 do 7,6 a v případě chlóru od 0,1 do 0,6. Tyto hodnoty je vhodné pravidelně kontrolovat, a to pokaždé ve stejnou denní dobu, (nejlépe ráno po ukončení filtračního cyklu).
  2. Nyní napusťte vodu do provozní výšky bazénu a změřte hodnotu pH. Pokud potřebujete pH upravit, užívejte k tomu pouze doporučené chemické prostředky, a to v postupném dávkování.
  3. Pokud pro údržbu vody užíváte výhradně chemické prostředky, změřte hodnotu chlóru. Při používání chlórových tablet je nutné dodržovat, aby tyto tablety nebyly příliš dlouho ve skimmeru, a to hlavně při vypnutém oběhovém čerpadle. To by totiž mohlo způsobit poškození Vaší technologie. Chlórové tablety tedy umístěte do plovoucího dávkovače chlóru a kontrolujte jeho hodnotu v bazénové vodě. V případě přechlórování může totiž dojít ke změnám barvy skeletu bazénu či fólie nebo ke vzniku koroze na kovových součástech bazénové konstrukce.
  4. Používáte-li pro údržbu vody v bazénu UV lampu, opět dodržujte hodnoty pH. V případě zhoršení kvality vody aplikujte dle návodu chlórový přípravek.
Venkovní bazén v rozkvetlé zahradě

Venkovní bazén na jaře

  1. Doporučené hodnoty pH je nutné dodržet i v případě užívání ionizátoru. Zde je navíc vhodné kontrolovat množství mědi ve vodě. Pokud je měď koncentrovaná ve větším množství, na pár dní zařízení vypněte a pak jej znovu uveďte do provozu. V případě zprovoznění bazénu nastavte řídicí jednotku na několik filtračních cyklů na plný výkon a poté změřte hodnotu mědi. Jakmile zjistíte její přítomnost ve vodě, snižte výkon řídicí jednotky na hodnoty uvedené v návodu. Stejně jako v případě UV lampy, mějte k dispozici chlórový přípravek, který aplikujte při zhoršení kvality bazénové vody.
  2. Jestliže používáte solnizátor (mořskou sůl) k údržbě vody ve Vašem bazénu, opět zdůrazňujeme dodržování předepsaných hodnot pH a chlóru. Při zprovoznění bazénu nastavte řídicí jednotku na plný výkon, poté změřte hodnotu chlóru a zařízení nastavte dle návodu.

Vidíte, údržba a příprava bazénové vody na jaro není nic těžkého a jistě ji každý hravě zvládne.