Jak vybrat bazénové čerpadlo a prodloužit jeho životnost

 

Hlavním úkolem bazénového čerpadla je pohánění vody v potrubním systému bazénu. Pro přefiltrování vody slouží filtrační nádoba s pískem. Bazénové čerpadlo a filtrační nádoba tvoří dohromady bazénovou filtraci, která se stará o to, aby byla voda po celou sezónu co nejčistší.

Čerpadlo je srdcem každého správného fungování bazénu

Voda za pomoci čerpadla cirkuluje a pročišťuje se ve filtračním písku. Díky tomuto procesu se zbavuje mechanických nečistot, jako jsou kamínky, vlasy nebo kousky trávy. Výběr správného čerpadla se odvíjí od toho, zda jej pořizujete za účelem náhrady starého nebo jej vybíráte pro úplně nový bazén. Přinášíme vám několik rad, které vám s výběrem nejvhodnějšího čerpadla pomohou.

1. Důvod pořízení nového čerpadla

V případě, že pořizujete nové čerpadlo jako náhradu za staré, je nejlepší sáhnout po stejném modelu – tedy od stejného výrobce a se stejným výkonem. Čerpadla jsou k dostání v nejrůznějších rozměrech, takže při pořízení stejného typu máte jistotu, že výměna bude bezproblémová. Předejdete tak předělávání trubek ve strojovně.

Nastat může i situace, kdy budete chtít čerpadlo vyměnit za podobné tomu předchozímu. V tomto případě si ze štítku zjistěte výkon čerpadla, podle kterého vyberete výrobek nový. Počítejte s tím, že kvůli rozdílným připojovacím rozměrům budete muset upravit potrubí, aby na něj nové čerpadlo sedělo.

Jestliže stavíte zcela nový bazén, je třeba spočítat potřebný výkon s ohledem na délku trubek, velikost bazénu i chemii, již hodláte používat.

Jak zjistit typ čerpadla: Veškeré důležité informace pro pořízení nového čerpadla najdete na štítku nacházejícím se na svorkovnici čerpadla.

2. Potřebný výkon čerpadla

Nejdůležitějším parametrem čerpadla je výkon v m3 za hodinu v závislosti na objemu bazénu. Výkon by měl být přinejmenším takový, aby čerpadlo zvládlo objem vody přefiltrovat nejméně 3x denně.

Jak zjistit potřebnou výkonnost čerpadla: Výkon čerpadla se odvíjí od toho, zda jej pořizujete pro venkovní nezastřešený nebo zastřešený či vnitřní bazén. Objem venkovního bazénu v m3 vydělte číslem 6. Výsledná hodnota označuje potřebný výkon čerpadla. Objem v m3 vnitřního nebo zastřešeného bazénu se dělí číslicí 8. Výsledek odpovídá minimálnímu požadovanému výkonu čerpadla.

Objem bazénu se u každého tvaru počítá jinak. Pro jednoduché zjištění správného objemu vašeho bazénu jsme pro vás připravili následující tabulku, která vám pomůže vypočítat objem kruhového, oválného i obdélníkového typu bazénu.

Tvar bazénu Vzorec pro spočítání objemu
Kruhový bazén pí × poloměr na druhou × výška = celkový objem
Oválný bazén délka × šířka × průměrná hloubka = celkový objem
Obdélníkový bazén délka × šířka × průměrná hloubka = celkový objem
3. Délka potrubí

Výběr bazénového čerpadla ovlivňuje i délka potrubí. Pro klasické bazény s filtrací a čerpadlem umístěným do 10 metrů můžete použít čerpadlo o výkonu, jenž udává výrobce. Výkon výrobci většinou uvádějí při protitlaku 8-10 metrů vodního sloupce, takže osazení čerpadla je možné i pod úroveň bazénu.

4. Typ chemie

Bazénová čerpadla se vyrábějí tak, aby odolala veškeré bazénové chemii. Je však rozdíl mezi bazénovým čerpadlem pro slanou a sladkou vodu.

Správná cirkulace je pro kvalitu vody stěžejní

Čerpadla pro slanou vodu mají veškeré části, které přijdou do styku s vodou, vyrobeny z oceli třídy AISI 316 nebo vyšší. Pro výrobu čerpadel pro sladkou vodu se používá ocel IASI 304. Přestože se jedná jen o malý rozdíl, vliv na životnost čerpadla je značný.

Pokud byste použili čerpadlo pro sladkou vodu do vody slané, snížíte jeho životnost na pouhopouhé 2 roky. Dojde ke zničení hřídele a čerpadlo začne protékat. Toto poškození je nevratné a vám nezbude nic jiného než výměna. Náklady na opravu zpravidla dosahují částek srovnatelných s pořízením nového výrobku.

Výhodou čerpadla na slanou vodu je, že jej můžete bez obav použít i do vody sladké. Pokud stavíte nový bazén a ještě nejste zcela rozhodnuti, zda se budete koupat ve slané nebo sladké vodě, doporučujeme nákup čerpadla pro slanou vodu. Finanční rozdíl není až tak velký.

5. Další důležité parametry

Kromě výše uvedených informací se na informačním štítku můžete setkat s těmito hodnotami:

  • maximální průtok čerpadla – je udáván v m3/h, vyjadřuje maximální průtok vody při nulové výšce a nulovém odporu (nezapojené čerpadlo),
  • maximální výtlačná výška – označuje, jak vysoko je schopné čerpadlo vodu vyčerpat. Myslete na to, že čím výše je voda čerpána, tím nižší je její průtok. V maximální výšce je průtok téměř nulový,
  • příkon – uvádí hodnotu spotřeby elektrické energie v kW, snadno si spočítáte, na kolik peněz vás vyjde provoz,
  • připojení čerpadla – pro privátní bazény jsou typická tato připojení: d32 a d38 mm vhodné pro napojení na bazénové hadice, d50 a d63 mm pro přilepení na PVC potrubí, průměr d32 a d38 mm se hodí pro čerpadla o nižším výkonu, výkonnější čerpadla využívají pro připojení na PVC potrubí průměr d50 a 63 mm,
  • napětí – napětí elektrické sítě může být buď 230 V, nebo 400 V,
  • maximální teplota vody – hodnota určuje, jak teplou vodu může čerpadlo čerpat, aniž by došlo k jeho poškození.
Jak prodloužit životnost čerpadla

Abyste životnost vašeho čerpadla co nejvíce prodloužili, vyvarujte se dvěma nešvarům: zatopení vodou a čerpání bez vody.

Správné fungování bazénového čerpadla vás ušetří spoustu starostí

Zatopení vodou: většina čerpadel se nesmí používat pod vodou. Jakmile dojde k zatopení motorové části, může dojít k nenávratnému poškození.

Čerpání bez vody: z hlediska konstrukčního provedení jsou čerpadla vyrobena tak, že některé jejich části vyžadují chlazení proudící vodou. Pokud by nebyly chlazeny, hrozí jejich přehřátí, zdeformování a následný vznik netěsností mezi čerpadlovou a motorovou částí.

Věnujte výběru čerpadla dostatečný čas. Jen čerpadlo s odpovídajícími parametry bude správně fungovat a voda bude vždy v dostatečné kvalitě pro koupání.