Jarní zprovoznění přelivového bazénu ALBIXON

Stáhnout ve formátu PDF

 

Návod, jak správně na jaře připravit přelivový bazén na novou sezónu.

K bezproblémovému fungování přelivového bazénu a jeho vybavení je nezbytné jej na jaře správně zprovoznit. Doporučujeme Vám využít služeb našich profesionálně vyškolených techniků, kteří Váš bazén a jeho technologii nejenom „zprovozní“, ale odpoví Vám i na otázky, které se týkají obsluhy technologie a řešení možných problémů s údržbou bazénové vody. Po domluvě k Vám přijede technik, který Vám bazén profesionálně zprovozní, vysvětlí Vám vše krok za krokem a případně použije chemické přípravky určené pro ošetření bazénové vody.

Jestliže i přes naše doporučení se rozhodnete si bazén zprovoznit svépomocí, pročtěte si pečlivě všechna uvedená doporučení, jak správně postupovat během jarního zprovoznění přelivového bazénu.

Hlavní zásady přípravy bazénu:

Jarní zprovoznění bazénu doporučujeme provádět tehdy, když teplota bazénové vody dosáhne 10°C. Při těchto teplotách bazénové vody se zvyšuje možnost růstu řas, tvorba a množení bakterií a různých mikroorganizmů a je tedy nutné zahájit údržbu bazénové vody. Pokud zprovozníte bazén v této době, nepochybně se vyhnete následným zbytečným problémům s údržbou bazénové vody.

Pravděpodobně jste v zimním období postupovali dle našeho doporučení, které se týkalo zazimování bazénu a technologie, tedy máte odpojena čerpadla a ostatní technologii (UV lampu, solnizátor, ionizaci, šesticestný ventil apod.), máte odpuštěnu bazénovou vodu a na hladině umístěny dilatační plováky.

Zprovoznění bazénové technologie:

 1. Vyjměte z bazénu dilatační plováky (případně PET lahve, které jste použili jako náhradu plováků). Pomocí síťky umístěné na teleskopické tyči odstraňte z bazénu hrubé nečistoty (listí, jehličí, větvičky atd.).
 2. Zavřete všechny ventily technologie (sání, výtlak oběhového, případně protiproudého čerpadla.
 3. Vraťtě na své místo do pláště bazénu zazimovací „přepouštěcí“ zátku, odstraňte z přelivového žlábku ze všech sání zátku sání a vraťte na své místo mřížku sání zachycující hrubé nečistoty.
  přepouštěcí tryska - zazimovací zátka
  zátka sání
  mřížka sání

  Pokud je přelivový bazén vybaven přepadam do kanalizace, tak do přepadu sání umístěte vložku přepadu. Dopusťte vodu do bazénu, tak aby v přepadovém žlábku bylo min. 5 cm vody.

  přepad přelivového žlábku
 4. Namontujte zpět čerpadla (pokud byla demontována) a ostatní technologii. Při zpětné montáži jsou veškerá spojení technologických zařízení připojována pomocí plastového šroubení vybavených těsnícími pryžovými „O“ kroužky. Před montáží se ujistěte o čistotě dosedacích ploch a drážek plastového šroubení. Před dotažení „O“ kroužky opatřete vhodným prostředkem, doporučujeme nanést malé množství silikonové vazelíny, aby nedošlo k přetočení a poničení tohoto těsnění. Toto platí i pro montáž ostatních spojovacích prvků například montáž šesticestného ventilu. Všechna plastová šroubení utahujte opatrně tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození!!
 5. Otevřete ventily. Po zaplavení technologie se přesvědčte o těsnosti spojů. Pokud zjistíte jakýkoliv únik bazénové vody, je nezbytné spoj dotěsnit – například opatrným dotažením spojů, nebo opětovnou demontáží a montáží šroubových spojů. V případě nutnosti oslovte naše „Servisní středisko“.
 6. Před spuštěním oběhového (filtračního) čerpadla přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „Filtrace“. Také se přesvědčte, že je vlasový filtr oběhového čerpadla naprosto čistý.
 7. Pokud je vše v pořádku zapněte čerpadla. Zapnutím čerpadel se přesvědčte o těsnosti všech demontovatelných spojů. Pokud technologie vykazuje jakýkoliv únik vody, postupuje dle pokynů uvedených v odstavci 4. Zkontrolujte také hladinu vody vpřelivovém žlábku , případně ji upravte na provozní výšku (min. 5 cm).

  Důležité! Nikdy nepřepínejte funkce šesticestného ventilu za chodu oběhového čerpadla. Mohlo by dojít k jeho poškození!!

 8. Pokud je Váš bazén vybaven i technologií protiproudu, postupujte výše uvedeným způsobem. Po spuštění protiproudu se přesvědčte o těsnosti všech spojů i o těsnosti ovládacích prvků. Odzkoušejte i elektropneumatické ovládání = tlačítko uvnitř skeletu. Tlačítko musí čerpadlo protiproudu vypnout/ zapnout. V případě úniku vody postupujte dle pokynů uvedených v odstavci 4.
 9. Důležité upozornění: provádějte týdenní kontrolu těsnosti všech spojů. Je totiž možné, že i přes správně provedenou montáž může dojít provozem a zvyšující se teplotou bazénové vody k uvolnění některých spojů. Následné problémy s únikem vody do prostoru technologie by mohly vést ke zcela zbytečným problémům. Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, který byste nebyli schopni odstranit, kontaktuje naše „Servisní středisko“.

Hlavní zásady údržby bazénové vody - start do nové sezóny:

 1. Nejdůležitějším faktorem pro údržbu bazénové vody je dodržování předepsaných hodnot pH vody a volného Cl (chlóru). Předepsané hodnoty jsou v rozmezí pH 7,2 – 7,6 a pro chlór platí hodnoty Cl 0,1 - 0,6. Tyto hodnoty je možné měřit v podstatě jakýmkoli běžně dostupným testerem. Měření těchto hodnot provádějte vždy ve stejnou denní hodinu, nejlépe ráno po ukončeném filtračním cyklu. Hodnoty pH a Cl se během dne mohou i dost výrazně měnit a to v závislosti na slunečním osvitu, počtu koupajících se osob a podobně.
 2. Po napuštění bazénové vody do provozní výšky změřte nejprve hodnoty pH vody. V případě nutné korekce hodnot používejte vždy pouze doporučené chemické prostředky = dodržujte i návody na aplikaci, prostředky nesmějí být v dosahu dětí!!

  Malá rada: Pokud měřením pH vody zjistíte větší odchylku než dva stupně, aplikujte prostředek na snížení pH v menších dávkách, než je uvedeno v návodu. Rozdělte snižování hodnoty pH i do několika dní.

  Například: naměříme hodnotu pH 8,0, aplikujte potřebné množství prostředku na snížení pH, ovšem toto množství rozdělte do třech dávek, ve třech dnech.

 3. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte pouze chemické prostředky, změřte hodnotu volného Cl v bazénové vodě, případně aplikujte prostředek dle návodu do bazénové vody. Chlorové tablety doporučujeme umístit do běžně dostupných plováků (plovoucích dávkovačů chlóru). Při používání chlorových tablet je důležitá častá kontrola koncentrace volného Cl. V případě dlouhodobějšího „přechlorování“ může dojít i k razantním změnám na barevnosti skeletu bazénu, případně folie. Přechlorováním podporujete i případný vznik koroze na kovových součástích technologie bazénu, popřípadě zastřešení.
 4. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte UV lampu, je nutné i v tomto případě dodržet doporučené hodnoty pH. Je možné, že v průběhu provozu dojde ke zhoršení kvality bazénové vody, proto mějte vždy připraven i podpůrný chlorový přípravek, který případně aplikujte dle návodu.
 5. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte ionizátor, je nutné i v tomto případě dodržet doporučené hodnoty pH. V tomto případě doporučujeme kontrolovat (pomocí testeru) i přítomnost procenta Cu (mědi) ve vodě. Je nutné, aby nedošlo k překročení doporučených hodnot. V případě překročení těchto hodnot, zařízení na několik dní odstavte z provozu a znovu změřte hodnotu Cu. V případě zprovoznění bazénu nastavte řídící jednotku na několik filtračních cyklů na plný výkon, poté změřte testerem Cu. Jakmile zjistíte přítomnost Cu ve vodě, snižte výkon řídící jednotky na hodnoty uvedené v návodu. Je možné, že v průběhu provozu dojde ke zhoršení kvality bazénové vody, proto mějte vždy připraven i podpůrný chlorový přípravek, který případně aplikujte dle návodu.
 6. Pokud pro údržbu bazénové vody používáte solnizátor (mořskou sůl) dodržujte i v tomto případě doporučené hodnoty pH. Při úpravě pH vody používejte pouze prostředky k tomuto určené. Při zprovoznění bazénu nastavte řídící jednotku na několik hodin na plný výkon, změřte hodnotu volného Cl a zařízení nastavte dle návodu.

Na závěr naše doporučení, pár zkušeností a rad:

Pokud „startujete“ bazén, tedy dopustíte bazénovou vodu, namontujete a spustíte technologii, často se stane, že voda ztratí původní barvu. Zdá se kalnější, někdy i získá zabarvení a podobně. Toto je běžný jev, protože jste dopustili novou vodu, aplikovali chemické prostředky a spustili technologii. Bazénová voda prostě začala reagovat s chemickými prostředky, se spuštěním technologie (ionizátor, solnizátor apod.) a proto může dojít k reakcím v bazénové vodě. Tedy například k reakcím solí nebo kovů, které jsou a budou vždy součástí bazénové vody. Proto vždy před jakoukoli aplikací dalších chemických prostředků, před zvyšováním výkonu řídících jednotek instalovaného zařízení, dejte raději přednost prodloužení filtračních cyklů. Pokud filtrační cyklus prodloužíte, doporučujeme po dvou dlouhých cyklech provést proplach filtračního media.

Přejeme Vám, abyste byli s naším zařízením spokojeni a mohli ho používat k Vaší úplné spokojenosti. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se s důvěrou obraťte na naše „Servisní středisko“, rádi Vám poradíme.

Máte zájem o odborné jarní zprovoznění Vašeho bazénu naším profesionálně vyškoleným technikem? Potřebujete zkonzultovat jarní zprovoznění Vašeho bazénu? Neváhejte a kontaktujte naše servisní středisko.

 

Odeslat poptávku!