Bazénový protiproud - Elegance
Bazénový protiproud - Elegance - předmontážní sada

Protiproud do bazénu Bazénový protiproud

Rádi byste plavali ve vlastním olympijském bazénu, ale ten se vám na zahradu nevejde? Právě pro vás je tu protiproud ELEGANCE. Díky němu můžete i v bazénu s minimálními rozměry trénovat svoji plaveckou vytrvalost a neustále posouvat hranice svých možností.

Díky snadnému ovládání přímo z bazénu a plynule nastavitelnému výkonu ocení protiproud ELEGANCE celá vaše rodina. V bazénu s protiproudem si také vychutnáte osvěžující pocit vodní masážní terapie. Protiproud k bazénu je ideální jak pro interiérové, tak pro outdoorové bazény.

Přejít na E-shop

Základní informace

Jednoduché, estetické a přesto robustní a výkonné zařízení, které se vyznačuje především svojí cenovou dostupností. Jedná se o doplněk, který se řadí mezi takzvané funkční bazénové příslušenství.

Vychutnejte si osvěžující pocit vodní masážní terapie i ve Vašem bazénu. Protiproud pomůže uvolnit svaly a přinese zasloužený relax. Protiproud k bazénu je také vhodným zařízením pro kondiční plavání. Zefektivní Vaše plavání a napomůže tak posilování Vašich svalů (především svalů na pažích). Protiproud k bazénu je ideální jak pro interiérové, tak pro outdoorové bazény.

Protiproudy jsou velmi elegantní zařízení, která jsou umístěna na stěně Vašeho bazénu. Jejich designové zpracování je natolik precizní, že za žádných okolností nenaruší estetickou stránku Vašeho bazénu. Výhodou protiproudu k bazénu je snadné ovládání.. Regulovat přisávání vzduchu a spínání protiproudu můžete přímo z Vašeho bazénu za pomoci elektropneumatického spínače, který je situován přímo na tělo trysky protiproudu.

Technické parametry

Technické specifikace protiproudu Elegance

  Elegance 70 Elegance 80 Elegance 95
Napětí 230 / 400 V 400 V 400 V
Výkon 70 m3.h-1 80 m3.h-1 95 m3.h-1
Příkon 2,2 kW 3 kW 4 kW
Průměr trysky 40 mm 40 mm 40 mm
Průměr potrubí 75 mm 75 mm 75 mm

Umístění protiproudu

Součástí protiproudého zařízení je motor (čerpadlo). Pro docílení maximálního výkonu by čerpadlo mělo být umístěno co nejblíže k bazénu. Optimální vzdálenost je okolo 1 metru. Ideální je umístit protiproud společně s ostatní bazénovou technologií přímo do šachty k bazénu. Nedoporučujeme instalovat čerpadlo dále než 15 m od bazénu. Čerpadlo není samonasávací. Proto je důležité, aby bylo umístěno pod úrovní hladiny bazénové vody. Technologickou místnost pro zařízení musíte dostatečně větrat, můžete i ventilátorem, abyste tak zabránili srážení (kondenzaci) vody. Tím zajistíte správný chod tohoto zařízení.

Připevnění protiproudu

Tělo protiproudu obsahuje 2 nestejně velké otvory. Výtlak (menší) a sání (větší). Tělo protiproudu musíte umístit tak, aby oba otvory byly ve svislé poloze a strana výtlaku byla položena výše než strana sání. Protiproudé zařízení instalujte tak, aby prostředek otvoru trysky byl minimálně 30 cm pod vodní hladinou dle typu bazénu.

Montáž těla protiproudu

Protiproud Elegance se hodí pro použití ve všech typech bazénů. Samotná montáž se však drobně liší podle toho, do jakého typu bazénu se protiproud instaluje.

Umístění do betonu

umisteni-do-betonu

Tělo protiproudu a hadice upevněte k sobě (ideální je hadice nalepit), vše pak zasuňte do technologického prostoru (šachty). Zabraňte kontaktu konců hadic s betonem. Montáž proveďte dle obrázku 2a (vlevo nahoře) do otvoru v betonové zdi nebo do bednění pro betonování bez příruby a těsnění. Jakmile je tělo protiproudu upevněno do zdi, řiďte se postupem popsaným níže v tomto návodu. Dalším krokem je připojení pneumatického a vzduchového vedení.

Umístění do betonových bazénů s fólií

umisteni-do-betonovych-bazenu-s-folii

Během montáže těla protiproudu do stěny betonového bazénu s folií postupujte dle návodu výše - kapitola „Kam se protiproud umísťuje?“. Jakmile připevníte tělo protiproudu do stěny bazénu, můžete zahájit montáž těsnění a příruby protiproudu dle obrázku 2b.

Těsnění připevněte k tělu protiproudu pomocí 2 šroubků a přitáhněte je (nedotahujte šroubky úplně). Berte v potaz, že bazénová fólie může být umístěna mezi dvěma těsněními. Na závěr připevněte přírubu. Nezapomeňte dotáhnout šroubky a teprve poté vyřízněte fólii z vnitřní strany příruby. Poté přejděte k připojení vzduchového a pneumatického vedení. Postup naleznete níže.

Umístění do panelového nebo plechového bazénu s fólií

umisteni-do-paneloveho-nebo-plechoveho-bazenu-s-folii

Nejprve je nutné vyříznout ve stěně bazénu otvor o průměru 270 mm tak, aby střed trysky byl umístěn cca 30 cm pod hladinou vody, jak je uvedeno výše v kapitole „Kam se protiproud umísťuje?“. Tělo protiproudu vložte do připraveného otvoru z vnitřní strany bazénu. Přimontujte jej pomocí 8 samořezných šroubů do stěny bazénu, jak je zobrazeno na obrázku 2c.

Těsnění připevněte k tělu protiproudu pomocí 2 šroubků a šroubky přichyťte (nedotahujte je úplně). Po instalaci fólie upevněte přírubu a nezapomeňte dotáhnout šroubky. Teprve poté vyřízněte fólii z vnitřní strany příruby.Při připojování vzduchového a pneumatického vedení postupujte dle návodu níže.

Umístění do předvyrobeného bazénu

umisteni-do-predvyrobeneho-bazenu

Tento typ montáže se používá pro tzv. předvyrobené bazény. Mezi tyto patří například laminátové nebo polypropylenové bazény. Při umístění do tohoto typu bazénu je třeba připravit otvor o průměru 230 mm. Při přípravě otvoru mějte na paměti, že střed trysky musí být umístěn minimálně 30 cm pod hladinou vody (dle typu bazénu) viz. kapitola „Kam se protiproud umísťuje?“.

Těsnění umístěte z vnější strany bazénové stěny. Tím Vám vznikne šablona, na základě které si připravíte otvory pro 16 šroubků příruby. Z vnější strany bazénu si připravte tělo protiproudu. Z vnitřní strany utáhněte přírubu pomocí šroubků, jak je zobrazeno na obrázku 2d. Nyní přejděte k dalšímu kroku – připojení vzduchového a pneumatického vedení.

Připojení vzduchového vedení

Na hadici, která je určena ke vzduchovému vedení, umístěte zpětný ventilek. Je důležité instalovat zpětný ventilek na zeď technologického prostoru tak, aby bylo zamezeno nasávání nečistot. Na konec připevněte ohebnou trubku – zatlačte ji do trysky uvnitř těla protiproudu.

Připojení pneumatického vedení

Konec hadičky pneumatického spínání protáhněte otvorem, který je v těle protiproudu. Utáhněte ji průchodkou a napojte k pneumatickému spínači. Spínač je umístěn na čele protiproudu.

 

Montáž čelního krytu

Kompletní čelní kryt je již sestavený kromě průhledné pneumatické hadičky. Ta je již nedílnou součástí těla protiproudu. Během montáže čelního krytu se řiďte následujícími pokyny:

 • Na trn pneumatického tlačítka umístěte nasunutím průhlednou hadičku a zapojte ji.
 • Připojte hadici a zasuňte ji do trysky na čelním krytu.
 • Připojte kompletní čelní kryt a tělo protiproudu a dejte si pozor na to,aby byl kroužek opravdu zasunutý do ústí výtlačného otvoru (o 75 mm).
 • Přitáhněte čtyři šrouby. Jakmile jsou šrouby těsně utažené, je čelní kryt připraven k používání.

Minimální požadavky na prostor pro instalaci zařízení

Před samotnou montáží zařízení je nutné vzít v potaz rozměry technologické místnosti (šachty), kde bude protiproud umístěn. Ujistěte se, že se nebudete při montáži čerpadla potýkat s nedostatkem místa.

Pro instalaci potřebujete technologický prostor minimálních rozměrů: 75 x 142 x 90 cm (šířka x délka x výška).

Správné použití a seřízení protiproudu ELEGANCE.

Jakmile je protiproud zabudován, stává se Váš bazén místem oddechu a relaxace. Za navozením příjemného pocitu stojí vodní proud nebo vodní proud se vzduchem, který je vytvářen právě protiproudem. Přímo z bazénu můžete uvést protiproud do chodu stlačením pneumatického vypínače. Zda bude protiproud do bazénu vhánět proud vody, nebo vodní proud se vzduchem záleží na nastavení předních trysek.

Vodní proud:

Vodní proud je ovládán a tvořen vnitřní tryskou. Maximálního toku vody dosáhnete otočením vnitřní trysky směrem doleva. Naopak pootočením trysky směrem doprava docílíte snížení vodního proudu.

Vodní proud se vzduchem:

Sílu vodního toku nastavíte dle instrukcí výše. Pro regulaci intenzity vzduchu, který je do vodního toku přidáván, slouží vnější tryska. Jejím otáčením opět snižujete nebo zvyšujete intenzitu vzduchového proudu.

Seznam komponentů protiproudu ELEGANCE:

seznam-komponentu-protiproudu-ELEGANCE

 1. spínač pneumatický
 2. hadička pneumatického spínače
 3. čelní šroub (přední)
 4. čelní kryt protiproudu
 5. kulička externí
 6. tryska pro regulaci přívodu vzduchu
 7. podpěrný kroužek
 8. tryska pro regulaci přívodu vody
 9. kulička vnitřní
 10. samořezný šroub trysky
 11. pouzdro pro usazení trysky
 12. O-kroužek
 13. vzduchová hadička (ohebná)
 14. průchodka pneumatické hadičky
 15. O-kroužek průchodky
 16. přírubový šroub
 17. příruba
 18. těsnění
 19. samořezný šroub těla protiproudu
 20. tělo protiproudu
 21. hadice vzduchového vedení
 22. přisávání vzduchu - zpětný ventilek

Elektrická instalace

Elektroinstalaci by měl provádět pouze oprávněný a certifikovaný technik podle všeobecně platných norem. Napětí hlavního přívodu elektrické energie musí být totožné s údaji na štítku, který je umístěn na každém zařízení. Dbejte na to, aby všechny kovové části zařízení byly řádně uzemněny.

Elektrická charakteristika jistících prvků a jejich předpisy musí být ve shodě s těmi, které jsou uvedeny pro motor, který má být jištěn s danými podmínkami provozu. Veškerá doporučení a pokyny, která výrobce uvádí na štítku, musí být dodrženy.

Pokud máte model zařízení s třífázovým motorem, věnujte pozornost tomu, aby takzvané spojovací klemy, mezi vinutím motoru, byly správně zapojeny. Jejich zapojení musí být provedeno takzvaně do hvězdy. Veškeré vodiče (vstupní i výstupní), které jsou vyvedeny z (do) rozvodné skříně musí být vedeny průchodkami. Díky tomu zabráníte pronikání vlhkosti a nečistot do rozvodné skříně. Vodiče musí disponovat vhodnými koncovkami (svorkami) k zapojení.

Elektropneumatické spínání (rozvaděč) protiproudu nesmí být ve vzdálenosti přesahující 7 m od pneumatického spínače. Pneumatický spínač je umístěn na čele protiproudu. Spínání musí být nainstalováno nad úrovní hladiny bazénové vody a musí být umístěno na suchém místě. Pneumatická hadička se zapojuje do elektropneumatického spínače, který je umístěn na elektropneumatickém spínání (rozvaděči).Je velmi důležité ubezpečit se, že hadička není v žádném místě přehnutá nebo poškozená.

Složení elektropneumatického panelu:

 • motorová ochrana
 • elektropneumatický spínač
 • pojistka ovládání

Všechny tyto komponenty by měly být umístěny ve vodotěsné plastové skříňce se stupněm ochrany IP55.

 

Odeslat poptávku!