Stavební příprava přelivového bazénu ALBISTONE® QBIG G2 a G2

Pro bezproblémové provedení stavební přípravy
a dokončení výstavby Vašeho nového bazénu
ALBISTONE® QBIG G2 s jeho příslušenstvím,
jsme pro Vás připravili průvodce stavební přípravou
„krok za krokem“.

Stáhnout ve formátu PDF

V následujících krocích Vás provedeme celou stavební přípravou od prvotního zaměření a vykolíkování prostoru, přes přípravu základové desky až po konečnou úpravu okolí.

Pokud si pozorně pročtete a dodržíte níže uvedená doporučení, nebude pro Vás provedení stavební přípravy a dokončení výstavby bazénu velkým problémem.

Stavební práce mají zásadní vliv na konečnou kvalitu celého bazénu. Dbejte prosím na dobrý výběr stavební firmy a hlídejte si postup a kvalitu jejich práce.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

Pro snažší kontrolu jsme pro Vás na začátku každé kapitoly vytvořili jednoduchý checklist, díky kterému si můžete dělat průběžnou kontrolu prací krok po kroku.

1. Umístění bazénu

 

Naše tipy a doporučení pro umístění bazénu

Výběr vhodného místa, je velice důležitý. Bazény Albistone nepatří mezi krátkodobé produkty na pár sezón, a tak by Vám měli dělat radost nejen funkcí, ale i tím, jak se budou vyjímat na Vašem pozemku. Ideální způsob, jak si pomoci při otázce, kam by měl nový bazén přijít, je vyznačení vybraných míst. častým způsobem vyznačení bazénu, je pomocí latí, kterými si navrhnete skutečný obvod bazénu. Následně, už máte možnost, představit si jakým způsobem, by nový prvek na Vašem pozemku vypadal. Níže jsme Vám připravili několik našich tipů, k výběru vhodného místa.

 • Důležitým faktorem, je sluneční svit, a to jakým místem Vaší zahrady putuje. Ideální je mít bazén na nejslunnějším místě pozemku. V tomto případě budete mít zdarma vytápěný bazén pomocí slunečního záření. Zde je pak další výhoda, když si necháte bazén zastřešit, tak si vytápění bazénu pomocí slunečního záření mnohonásobně zvýšíte a také si prodloužíte koupací sezónu.
 • Pozice oproti ostatním stavbám a vzrostlým stromům na pozemku. Umístění bazénu na zahradu, by mělo být dle Vašeho estetického vnímání. Nicméně je potřeba brát v potaz již postavené stavby na pozemku a případně plánované stavby, aby jim bazén žádným způsobem nepřekážel, ale spíš doplňoval celkový ráz pozemku. To, jestli budete chtít bazén jako dominantní, nebo nenápadný prvek, záleží čistě na Vás. K uvedenému dopomáhá i zastřešení bazénu. Pro dominantní řešení jsou například vysoká zastřešení a pro nenápadná zase nízká elegantní.
 • Dále je vhodné představit si jakým způsobem, budete bazén užívat. Kde budete mít relaxační a odpočinkové zóny, kudy bude k bazénu přístup a zdali bude kolem něj dostatek místa na další aktivity s bazénem spojené i ty ostatní.
 • Pokud zatím nemáte v úmyslu bazén zastřešit, tak i přes to, je vhodné myslet i na možnost zastřešení. To má určité nároky na prostor pokud s předstihem budete se zastřešením počítak tak bude v budoucnu snažší pro Vás nalézt správné a efektivní řešení.
 • Poslední ale ne méně důležitý bod, je i přístup na vybrané místo. Je potřeba počítat s reálnými vnějšími rozměry a vozidlem, které je přiveze. Pro bezproblémovou instalaci, je nejvhodnější uložení bazénu jeřábem. Ruční snesení z auta je nicméně také možné, ale vyžaduje přiměřený počet osob daný smlouvou o dílo.

1.1 Checklist pro kontrolu hotových kroků.
Uděláte krok a můžete odškrtnout

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

1.2 Zaměření a výkop

 1. Vykolíkování a vyznačení tvaru bazénu.
 2. Provedení výkopu a zajištění obvodových stěn.
 3. Příprava pro umístění bazénové technologie.
 4. Příprava pro odvodnění základové desky.

Pro správné rozměry výkopu vycházejte vždy ze schematického výkresu, který je součástí smlouvy o dílo.

Šíře a délka výkopu pro bazén

Šíře a délka výkopu pro bazén, v případě uložení bazénu jeřábem = +50 cm na každou stranu od vnějšího rozměru bazénu. Vnější rozměry jsou i s připočtenou šířkou Thermokonstrukce. Na půdorysném zobrazení na další stránce jsou tyto rozměry pod body S1 a D1

Příklad: Bazén QBIG-G2 3 x 6 m
  Vnější rozměr bazénu 3,5 x 6,5 m
  Rozměr výkopu 4,5 x 7,5 m

Šíře a délka výkopu pro bazén, v případě uložení bazénu lidmi, (pokud není jeřáb) = +70 cm na každou stranu od vnějšího rozměru bazénu.

Příklad: Bazén QBIG-G2 3 x 6 m
  Vnější rozměr bazénu 3,5 x 6,5 m
  Rozměr výkopu 4,9 x 7,9 m

Šíře a délka výkopu pro technologické šachty

Šíře a délka výkopu pro technologické šachty = +60 cm od vnějšího průměru šachty, nebo její vnější šířky a délky.

Příklad: Vnější průměr šachty 126,5 cm
  Rozměr výkopu 186,5 x 186,5 cm

Půdorys výkopu pro bazén a technologickou šachtu
jednotky v mm

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

Půdorys výkopu pro bazén, technologickou a protiproudou šachtu
jednotky v mm

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

TL Tloušťka stěn | D Vnitřní délka | S Vnitřní šířka | D1 Vnější délka (pro výkop) | S1 Vnější šířka (pro výkop) | D2 Délka výkopu | S2 Šířka výkopu | T Průměr šachty | ST Šíře výkopu šachty

Hloubka výkopu a její výpočet.

Hloubky výkopu a následného schodu pro usazení technologické šachty, získáme pomocí dvou jednoduchých výpočtů, kdy jako první musíme určit celkovou hloubku výkopu a následně můžeme vypočítat správnou velikost schodu pro uložení technologické šachty. Nezapomeňte na správné zanesení rozdílu od vzrostlého terénu. Tímto rozměrem řešíte přímo finální výšku kompletní stavby bazénu, tak je potřeba myslet na všechny stavební kroky s dokončovacími pracemi kolem bazénového tělesa (vyšší dlažba, zapuštění bazénu níže, atd.).

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

Horní okraj technologické šachty doporučujeme usadit minimálně o 40mm nad finálním povrchem, který bude kolem bazénu. Uvedené je z důvodu ochrany šachty před srážkovou vodou. V případě, že nebudete chtít šachtu nad úroveň finálního povrchu, tak musí být kolem šachty provedené dostačující odvodnění srážkové vody. Pro správné usazení technologické šachty je důležitá výška podkladového schodu (E).

Jak vypočítat celkovou hloubku výkopu a jaké hodnoty k tomu potřebujeme?

 • V je hloubka výkopu
 • A1 je štěrkové lože = 200 mm*
 • A2 je základová betonová deska = 200 mm*
 • B je expandovaný polystyren = 30 mm
 • C1 je tloušťka dna = 8 mm
 • C2 je hloubka bazénu
 • C3 je převýšení přelivového žlabu = 18 mm**
 • U je rozdíl od vzrostlého terénu (dlažba, kamenný koberec, zapuštění bazénu, ...) = +-U

Výpočet celkové hloubky výkopu
V = A1 + A2 + B + C1 + C2 + C3 +(+-U)
Po dosazení do vzorečku:
V = 200 + 200 + 30 + 8 + C2 + 18 +(+-U)
V = 456 + C2 +(+-U)

Jak vypočítat potřebnou výšku schodu pro usazení šachty a jaké hodnoty k tomu potřebujeme?

 • V je hloubka výkopu
 • F je doporčené převýšení technologické šachty = 40 mm*
 • A1 je štěrkové lože = 200 mm*
 • A2 je základová betonová deska = 200 mm*
 • D je hloubka šachty technologie (1213 mm)/protiproudu (796 mm)

Výpočet schodu pro usazení technolgické šachty
E = (V + F) - (A1 + A2 + D)
Po dosazení do vzorečku:
E = (V + 40) - (200 + 200 + 1213)
E = (V + 40) - 1613

*  Doporučené hodnoty
**  Výška výsledného převýšení žlabu, je přímo závislá na správném rozepření, kvalitě a přesnosti ostatních stavebních prací.

1. Vykolíkování a vyznačení tvaru bazénu.

Podle velikosti bazénu si vykolíkujeme prostor pro umístění bazénu, obvod bazénu si obsypeme pískem. Veškeré rozměření a určení polohy bazénu provádějte s co největší pečlivostí a s ohledem na dokončovací práce bazénu (dlažba atd.).

2. Provedení výkopu a zajištění obvodových stěn.

Provedení výkopu a zajištění obvodových stěn jámy (je-li, kvůli geologickým podmínkám potřebné), by měla provádět pouze odborná firma. Vytěžená zemina se dá použít i na terénní úpravy okolí, proto s většinou můžete počítat a není ji z toho důvodu nutné odvážet. Úpravy okolí se provádějí s ohledem na nové těleso bazénu, nejsou vždy potřeba.

3. Příprava pro umístění bazénové technologie.

Umístit technologii, lze buď v technologické šachtě ALBIXON, v technické místnosti, nebo ve vlastní šachtě.

V případě, že zvolíte technologickou místnost místo technologické šachty, myslete na to, že je k tomuto místu potřeba dovést potrubí od bazénu a s tím jsou spojené prostupy do technologické místnosti a samotné vedení potrubí, které je potřeba vytvořit. Potřebné jsou min. 3 prostupy o průměru 70 mm a více dle technologické výbavy bazénu. V případě umístění technologie nad úrovní bazénové hladiny, je potřeba vytvořit revizní (rozpojovací) šachtu, která je potřeba pro vypuštění vody z potrubí na zimní období. Tato revizní šachta by měla mít min. rozměry 500 x 500 mm a hloubku dle vedení potrubí, ale vždy tak, aby bylo možné, v případě potřeby potrubí pohodlně rozpojit. Tato šachta musí být umístěna mezi technologií a sacím ústrojím bazénu a zároveň, musí být rozpojovací šroubení v nejnižším bodě oproti vedenému potrubí, které rozpojuje a to za účelem vytečení vody z potrubí..

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu:
Doporučujeme zvážit umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na protiproud) a připravit výkop pro umístění šachty. Výpočet pro správnou hloubku výkopu pro šachtu a správný schod pod ni (abychom dostali požadovanou výšku konečné nivelety s bazénem), nalezneme o stránku zpět. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Při určování hloubky výkopu technologické šachty, počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén.

Doporučujeme převýšení technologické šachty včetně víka minimálně o 4 cm (dle místních odtokových podmínek z celé plochy kolem šachty), tomu odpovídá převýšení o 3,2 cm bez víka (tloušťka víka je 0,8 cm). Dno šachty se záměrně tepelně neizoluje, aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem.

Zároveň s výkopovými pracemi, doporučujeme zvážit, přivedení odpadní dešťové kanalizace přímo k technologické šachtě. Díky tomuto je pak možné připojit bazénovou technologii rovnou na odpad, čímž získáte větší komfort při bazénové údržbě, při vypouštění vody z filtrace aj.

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu.
Maximální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 2000 mm. Pokud bude protiproud umístěn mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna kdekoliv do vzdálenosti 8000 mm, avšak minimální vzdálenost od vnější hrany bazénu je 500 mm.

Pokud je součástí bazénové technologie i tepelné čerpadlo, je potřeba vytvořit výkopovou rýhu o rozměrech min. 200 x 200 mm, a to od technologické šachty, až k místu usazení tepelného čerpadla. Tato rýha musí být vyspádovaná 1,5° (čemuž odpovídá 1,5cm na 1m délky) v celé své délce směrem do šachty. Základová deska pod tepelným čerpadlem musí být dostatečně pevná a vodorovná. Doporučujeme betonový základ o výšce 300 mm. Rozměry základu by měli být minimálně o 40 mm větší, na každé straně, než jsou vnější rozměry tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo doporučujeme nainstalovat na prostorné slunné místo s dobrým větráním. Jeho poloha musí umožňovat bezproblémovou cirkulaci vzduchu viz. návod k příslušnému tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo, svým provozem, může produkovat i značné množství vodního kondenzátu a je tedy nutné, počítat s jeho výskytem a odvodem. Zajistěte, aby po instalaci bylo zařízení ve svislé poloze bez jakéhokoli náklonu. Zařízení neinstalujte na místa, kde je přítomno znečištění, korozivní plyn, kde se shromažďuje špína, nebo spadané listí. Místo instalace, nesmí být blízko hořlavého, nebo výbušného prostředí s obvyklým nebezpečím požáru. Dodržte vzdálenosti od překážek, vždy dle příslušného návodu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo by mělo být instalováno do 7,5m od bazénové technologie. Při této instalaci nedojde k přílišnému poklesu výkonu oběhového čerpadla a tepelným ztrátám v delším potrubí.

Předmětem smlouvy o dílo mohou být tyto typy technologických šachet:

 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace (Ø 120 výšky 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace a protiproudu (Ø 150 výška 120 cm)
 • Technologická šachta s víkem pro instalaci protiproudu (120 x 60 x 80 cm) = d / š / v
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

4. Příprava pro odvodnění základové desky

Uvedený bod je velice důležitý, proto mu prosím věnujte víc pozornosti. Základová deska musí být trvale odvodněna. Pro správné odvodnění základové desky, je potřeba instalovat pod základovou desku drenážní komplet, společně s ponorným čerpadlem trvale připojeným ke zdroji el. proudu. Více v kapitole 2.

Stavební firma by Vám měla doporučit ideální řešení odvodnění základové desky bazénu a případných šachet. Dejte ale pozor, aby bylo počítáno nejen s vodou spodní ale i se srážkovou, která může mít stejný negativní vliv na celý skelet bazénu jako voda spodní.

2. Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

 

Naše tipy a doporučení k vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

Výkop máte hotový. Nyní začnete se samotnými základy každého bazénu. Těmito základy je správně vyrovnané štěrkové dno a drenážní komplet. Právě drenážní komplet, je jednou z nejdůležitějších součástí bazénu, ale bohužel také jednou z nejopomíjenějších. Tato levná ochrana tělesa bazénu, dokáže ochránit kompletní stavbu bazénu a jeho okolí proti spodní a srážkové vodě.

 • Při instalaci drenážního kompletu, dejte pozor na to, aby Vám šachtice pro ponorné čerpadlo, nevycházela pod případné kolejiště zastřešení bazénu.
 • Drenážní komplet, musí být správně sveden do nejnižšího bodu drenážní šachtice, odkud je následně přebytečná voda odsávána ponorným čerpadlem.
 • Ponorné čerpadlo drenážního kompletu, musí být neustále v pohotovnostním režimu a se stálým přívodem el. energie, aby mohlo v případě zvýšení hladiny spodní/srážkové vody, začít odčerpávat. Je vhodné ponorné čerpadlo pravidelně kontrolovat dle doporučení výrobce.

2.1 Checklist pro kontrolu hotových kroků.
Uděláte krok a můžete odškrtnout

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

1. Instalace drenážního kompletu (šachtice) 1. Fáze.

Jako šachtice se používá trubka o průměru cca 30 cm umístěná svisle. Dno této trubky, musí být minimálně 50 cm pod úrovní konečných nivelet bazénové základové desky. Na dno této trubky doporučujeme nasypat štěrk zrnitosti (frakce) 8-16. Trubku umístěte a zajistěte v poloze kolmo k základové desce. Drenážní komplet (trubka) slouží jako jímka pro hromadění spodních a srážkových vod a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se musí spínat automaticky, při zvýšení hladiny vody v drenážním kompletu a musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji el. proudu. Přívodní kabel, musí být přiveden z domovního rozvaděče, nesmí být zapojen přes rozvaděč v technologické šachtě. Zde je potřeba počítat s tím, že odčerpávaná voda bude muset být někam odvedena. Dejte pozor, aby se Vám odčerpaná voda nedostala zpět pod bazén.

2. Vysypání štěrkem a instalace drenážního potrubí 2. Fáze.

Dno výkopu vyrovnáme vysypáním štěrkem zrnitosti (frakce) 8-16 a výšce cca 10 cm. Do vrstvy štěrku připravíme drenážní potrubí se spádem do místa odvodu vody. Drenážní potrubí, musí být uloženo s minimálním spádem 1%, do místa odvodu vody. Rozmístění drenážního potrubí, by nemělo být ve větší vzdálenosti od sebe než 80 cm.

3. Finální zasypání štěrkem 3. Fáze

Na připravené dno, s cca 10 cm vrstvou štěrku, nasypeme další vrstvu o cca 10 cm. Tyto vrstvy štěrku je zapotřebí přiměřeně zhutnit, ale pozor, aby nedošlo k poškození drenážního potrubí.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

Důležité upozornění:
Odvodnění základových desek, je velmi důležitou součástí stavební přípravy. Srážková, případně spodní voda může způsobit velmi rozsáhlé deformace skeletu bazénu, tedy základová deska musí být odvodněna.

Na poškození bazénu způsobeném nedostatečnou nebo nekvalitní stavební přípravou se nevztahuje právo z vadného plnění. Proto je důležité kontrolovat průběžně stavební firmu a jejich postupy. Doporučujeme provádět pravidelnou fotodokumentaci všech stavebních kroků.

3. Betonáž základové desky

 

Naše tipy a rady k betonáži základové desky

Nyní máte vše připraveno na vytvoření základové desky, na kterou ve finále budeme ukládat společnými silami bazénový skelet. V této části stavby, jsou důležitými body vodorovnost základové desky, správné armování základové desky a příprava drážky pro propojení základové desky s Thermokonstrukcí.

 • Při instalaci drenážního kompletu, dejte pozor na to, aby Vám šachtice pro ponorné čerpadlo, nevycházela pod případné kolejiště zastřešení bazénu.
 • Základová deska, musí být vodorovná v toleranci +- 2mm od teoretické vodorovné roviny po celém obvodu bazénu. Rovinnost základové desky, je potřebná i pod technologické šachty.
 • Beton doporučujeme v kvalitě C16/20.
 • Ideální propojení základové desky a Thermokonstrukce, je přes armovací drážku. Rozměry armovací drážky, jsou od 5 x 5 cm do 10 x 10 cm, dle kvality geologického podloží.
 • Minimální tloušťka betonové desky by měla být 20 cm.
 • Pro pokládku tepelné izolace pod skelet bazénu, je potřeba, aby základová deska byla vyzrálá, suchá, hladká a čistá.
 • Vodorovnost finální vrstvy po dokončení změříme v časovém odstupu minimálně 48 hodin
 • Naměřené hodnoty je nutno zaznamenat do přiloženého protokolu (PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA O PŘEMĚŘENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY PRO BAZÉN). U desky není podmínkou její mrazuvzdornost, pokud bude v zimním období již kryta bazénem, s vrstvou vody nejméně 50cm.
 • Pro betonáž a vyrovnání desky, nelze použít směsi na bázi sádry neodolávající vlhkosti (anhydrit).

3.1 Checklist pro kontrolu hotových kroků.
Uděláte krok a můžete odškrtnout

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

1. Vyrovnání podkladu a první vrstva betonu.

Poslední kontrola vysypaného výkopu a první vrstva betonu cca 10 cm.

2. Instalace kari sítí a příprava pro armovací drážku.

Základovou desku pod bazén, armujte pomocí kari sítě o doporučeném rozměru 6mm (průměr) drátů v síti 10 x 10 cm (oka). Základovou desku pod technologickou šachtu, není nutné armovat. Nyní již myslete na propojení základové desky a Thermokonstrukce na bazénovém skeletu a proveďte k tomu potřebné kroky. Doporučujeme vytvořit armovací drážky. Do kterých v dalších krocích budete instalovat svislé armování skrz Thermokonstrukci. Vnitřní hrana armovací drážky, by měla být vzdálena o 7,5 cm od vnitřní hrany bazénového skeletu a to po celém obvodu bazénu.

3. Druhá vrstva betonu a příprava pro finální vrstvu.

Nyní na položené kari sítě dejte druhou vrstvu betonu o síle cca 5 cm. Poté, si změříme skutečnou výšku betonového základu a dle naměřených hodnot, si připravíme velikost bednění, na požadovanou výšku. V případě ideálního stavu, tedy na dalších 5 cm (do celkové minimální výšky 20 cm). Požadovaná rovinnost základové desky je +/- 2mm v celé ploše.

4. Finální vrstva betonu.

Vybetonujeme finální vrstvu, pro tuto vrstvu jsou ideální samonivelační betony (např. CemLevel).

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

Pokud se rozhodnete realizovat desku svépomocí, je nutné rozdělit betonáž do dvou kroků:

 1. Základní vrstva konstrukčního betonu
 2. Finální vrstva

Možné způsoby provedení jsou např.:

Varianta 1 - Betonáž do obvodového bednění

 1. Pečlivě vyrovnat obvodové bednění s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 5 x 5 cm) – bednění by mělo být srovnané do požadované vodorovnosti +/- 2 mm v celém obvodu.
 2. Provedení betonáže do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše.
 3. Stejnými profily rozdělíme plochu na pruhy šířky cca 2 m (podle délky stahovací latě). Profily vyrovnáme např. pomocí nivelačního přístroje, nebo rotačním laserem s digitální latí a stabilizujeme je např. podbetonováním po 2 m. Přesnost této betonáže ovlivňuje spotřebu samonivelační stěrky použité na finální vyrovnání.
 4. Do takto připraveného bednění provedeme betonáž desky – provedení základové desky viz výše
 5. Na finální vyrovnání povrchu desky lze použít i nemrazuvzdornou samonivelační stěrku a je nutné postupovat dle návodu jejího výrobce. Stěrky na bázi sádry jsou nevhodné.

Varianta 2 - Dvouvrstvá betonáž

 1. Vyrovnat obvodové bednění s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 5 x 5 cm).
 2. Provedení betonáže do obvodového bednění – provedení základové desky viz výše.
 3. Hrubá betonáž desky o tloušťce nejméně 15 cm s vložením kari sítě.
 4. Pečlivě vyrovnat bednění pro finální vrstvu – s horní hranou nejlépe z rovných kovových profilů (čtvercová trubka nebo L profil 5 x 5 cm) – bednění by mělo být srovnané do požadované vodorovnosti +/- 2 mm v celém obvodu.
 5. Následně provést betonáž cementovým potěrem o tloušťce cca 5 cm. Cementový potěr používáme pouze zavlhlý, ze směsi kvalitního betonářského písku a cementu v poměru 13kg cementu 325 na 50 litrů písku. Potěr pečlivě stahujeme latí a uhladíme hladítkem.

Vodorovnost finální vrstvy po dokončení změříme v časovém odstupu minimálně 48 hodin a konečný stav zaznamenáme do přiloženého protokolu (PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA O PŘEMĚŘENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY PRO BAZÉN). V případě, že není konečný stav v požadovaných limitech vodorovnosti, musí dojít k úpravě stavební desky a to tak, aby limity splňovala.

4. Náhlášení stavební připravenosti

Betonáž základové desky je za Vámi. Nyní nám můžete dát vědět, že jste stavebně připraveni. Abychom Vám s tímto úkolem co nejvíce pomohli vytvořili jsme pro Vás jednoduchý formulář, který Vás navede, jak na to. Dejte pozor, nejedná se o pouhou formalitu, ale o jeden z důležitých bodů. Bazény jsou v převážné většině nadrozměrným a rizikovým nákladem a jejich převoz musí splňovat přísná kritéria dopravy po komunikacích ČR. Pokud by muselo dojít k opakované dopravě, neslo by to s sebou tyto zvýšené dopravní náklady. Na další stránce máte předvyplněný vzor formuláře. Čistý formulář naleznete na konci stavební přípravy.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

POZOR! Dle legislativy ČR je nyní povolení pro nadrozměrný náklad vyřizováno úřady 30 dní. Reálná doba kvůli administraci, je však kolem 35-40 dní. Proto Vás žádáme, abyste stavební připravenost nahlásili co nejdříve, abychom pro Vás dokázali získat povolení co nejrychleji.

4.1 Checklist pro kontrolu hotových kroků.
Uděláte krok a můžete odškrtnout

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

5. Uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

 

Naše tipy a rady pro uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

V tento moment, byste měli mít připraveno vše, pro uložení skeletu bazénu. Nicméně další kontrola, není nikdy na škodu a čas na ní je ve chvíli, kdy Vám má být dovezen bazén. V případě, že bude vše v pořádku, můžete se těšit na hladký průběh celého složení a instalace.

 • Projděte si příjezdovou cestu od příjezdové komunikace, až na místo určení, odkud se bude bazénový skelet přenášet, až do připraveného výkopu. Pro jeho bezpečnou a bezproblémovou instalaci, je potřeba, aby bylo možné bazén dopravit na místo určení.
 • Po uložení bazénu zkontrolujte jeho umístění. V tuto chvíli, je ještě možné s bazénem trochu hnout. Umístění bazénu si musíte určit Vy sami dle Vašeho estetického vnímání. Doporučujeme bazén geometricky zarovnat k domu, terase apod., abyste s umístěním neměli problém v budoucnu.
 • V případě uložení bazénu lidmi nezapomeňte na zajištění správného počtu lidí schopných přenosu. Přibližně jde o 2 lidi na každý metr obvodu bazénu. Přesný počet je vždy uveden ve smlouvě.
 • Nezapomeňte na potřebný zdroj vody, pro napuštění cca 30 cm vody pro zatížení a odzkoušení technologie. Zdroj vody by musí být schopný tuto hladinu napustit max do 2 hodin.
 • Jakmile je bazén uložen a je započata montáž, můžete začít dopouštět vodu z Vašeho zdroje.
 • Po uložení skeletu bazénu do výkopu nebo na dočasné místo uskladnění, je důležité zajistit vodorovnost přelivového žlábku. Této vodorovnosti se nejlépe dosáhne vypodložením dna přelivového žlábku, a to s maximálním rozestupem po 50 cm. Vypodložení by mělo být provedeno například pomocí pevných latí, které budou zapřené o zpevněné podloží a zajištěné, tak aby nedošlo k poklesu přelivového žlábku. Kalibraci vodorovnosti přelivového žlábku, je nutné provést nejpozději do 48 hodin od převzetí bazénu. V případě, že by se takto nestalo, hrozí trvalá změna rozměrů bazénového skeletu a následné přelévání vody by neprobíhalo, stejným způsobem po celém obvodu přelivového žlábku. Na tento stav se nevztahuje záruka a výrobce nenese odpovědnost za změnu rozměrů a nerovnoměrné přelévání vody. Pokud uvedené bude provádět stavební firma je velice důležité si zkontrolovat s jakou přesností a pečlivostí vypodložení provedla.

5.1 Checklist pro kontrolu hotových kroků.
Uděláte krok a můžete odškrtnout

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

1. Kontrola výkopu a drenážního kompletu pro instalaci bazénu - 1. Fáze

Kontrola základové desky a připraveného drenážního kompletu případné položení polystyrenových desek, jsou-li součástí smlouvy.

2. Pokládka polystyrenových desek jsou-li součástí smlouvy - 2. Fáze.

Položení polystyrenových desek pod bazén (jsou-li součástí smlouvy), nebo kontrola správnosti uložení desek odběratelem, nebo stavební firmou.

3. Vložení skeletu bazénu do výkopu (v součinnosti s dodavatelem) - 3. Fáze.

Vložení skeletu bazénu, dle místních podmínek (jeřáb, lidé). Pokud je dle znění smlouvy o dílo domluveno, že je na složení a vložení bazénu do výkopu potřebná fyzická pomoc, zajistěte potřebný domluvený počet lidí. Po vložení si zkontrolujte správnost umístění a dejte našim lidem ihned vědět, kdyby se Vám umístění nezdálo. Po uložení do výkopu a odsouhlasení umístění začněte napouštět vodu do bazénu pro zatížení (cca 300 mm).

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

4. Vložení technologických šachet do výkopu.

Vložení technologických šachet do připraveného výkopu.

5. Kompletní instalace bazénové technologie a čerpadla pro drenážní komplet (je-li součástí smlouvy).

S instalací technologie a jejího propojení pomocí potrubí s bazénovým skeletem dojde i k instalaci čerpadla pro drenážní komplet (je-li součástí smlouvy). Pro správné propojení bazénu a technologické šachty je nutné mít správně připravený schod pro šachtu dle kapitoly 1.1

6. Zkouška těsnosti zavodněním technologie.

Těsnost spojů a potrubí se odzkouší provedením takzvaného „zavodnění technologie“. Je nutné zajistit potřebné množství vody pro zkoušku technologie zavodněním cca 30 cm vody.

7. Vypodložení přelivového žlábku

Vyrovnání přelivového žlábku do vodorovné polohy, provedeme pomocí latí umístěných v rozestupech maximálně po 50 cm. K vypodložení přelivového žlábku, musí dojít po celém jeho obvodu a to v případě, že nedojde k jeho podbetonování do 48 hodin od dodání. Samotné vypodložení musí probíhat pod nenapuštěný přelivový žlab a je potřebné zamezit možnosti zaplnění například srážkovou vodou. Lať musí být dostatečně pevná, nesmí dojít k jejímu ohybu, který by měl za následek nechtěné odklonění přelivového žlábku. Podklad pod vyrovnávací lať, musí být pevný a lať musí být zajištěna oproti posunu. Při montáži vyrovnávacích latí dejte pozor, aby nedošlo k poškození polystyrenové Thermokonstrukce. V případě, že budete neprodleně provádět rozepření bazénu, můžete tento krok spojit s rozepřením bazénového skeletu v dalším bodě. Nicméně vždy musí dojít k trvalému vyrovnání přelivového žlábku do vodorovné polohy. Nezapomeňte, že vnější hrana přelivového žlábku, je výš nežli vnitřní hrana (vnější hrana je o 18 mm vyšší). Kontrolu vodorovnosti provádějte na vnější hraně přelivového žlábku. Doporučujeme pravidelnou kontrolu vodorovnosti přelivového žlábku, a to po celou dobu až do posledního stavebního kroku. Tu část latě, která bude podpírat přelivový žlábek, doporučujeme obalit (např. geotextilií), aby nedošlo k poškození přelivového žlábku. V případě, že jste přelivový žlábek vypodložili a již je podbetonování aktuální, tak můžete latě odstranit, ale ihned při odstraňování provádějte kontrolu správných výšek přelivového žlabu a zdali někde nedošlo k jeho deformaci. Před samotným podbetonováním proveďte správné rozepření dle bodu 7.1. Pozor! Nenalévejte vodu do přelivového žlábku, před dokončením stavebních prací. Větší bazény mají žlábky s kapacitou až 2m3 vody, tedy 2 tuny. Tato váha by mohla samostatně stojící bazén poškodit.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

6. Rozepření bazénu a následný obsyp hlínou

 

Rady a tipy k rozepření bazénu a následnému obsypu hlínou

Bazén je uložen ve výkopu a potrubí, je propojené s technologií. Je chvíle na rozepření bazénu, čímž si zaručíme, že nám průběh ostatních stavebních prací nebude deformovat skelet bazénu. Po rozepření zase vysypeme hlínou prázdný prostor mezi thermokonstrukcí bazénu a stěnou výkopové jámy. Tímto si připravíme bazén pro následnou betonáž.

 • Rozepření bazénu je velice důležité, a proto je velice dobré ho nepodceňovat. Rozepřete svůj bazén, aby se na jeho stěnách neprojevil vnější tlak vznikající při dokončování stavby.
 • Při instalaci rozpěr, je nutné zamezit poškození stěn bazénu. Toho dosáhneme například obalením rozpěrných prvků geotextilií.
 • Doporučujeme častou kontrolu rovnosti stěn bazénu! Při opatrném rovnoměrném obsypávání bazénové thermokonstrukce.
 • Hlínu, kterou vysypáváte mezi thermokonstrukci a stěnu jámy nehutněte. Hutnit ji můžete začít po dostatečném vytvrdnutí betonu v thermokonstrukci.
 • Vnější hrana přelivového žlábku, je vždy o 18 mm vyšší než vnitřní (tento rozměr je bez lemové trubice). Toto řešení konstrukce přelivového žlábku, zamezuje nadměrnému přelévání bazénové vody ven z bazénu, při jeho provozování.
 • Dejte pozor, aby jste hlínu neházeli i do vnitřního prostoru thermokonstrukce, mohlo by následně dojít ke smíchání hlíny a betonu, což by mohlo vést k nežádoucím vlastnostem betonu.
 • Před samotným zásypem bazénu ALBIXON doporučujeme z vnější strany Thermokonstrukci zajistit oproti vnějším vlivům
 • V případě že máte ve smlouvě propojovací krabici ke světlům, je potřebné zajistit, aby nedošlo k jejímu zasypání, nebo poničení. Uvedená propojovací krabice je určena k zabetonování, a to tak aby vrchní sundavací kryt byl volně přístupný. Zárověň nesmí být výsledné umístění v místech položení případných kolejí zastřešení.

6.1 Checklist pro kontrolu hotových kroků.
Uděláte krok a můžete odškrtnout

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

1. Rozepření bazénového skeletu

Před betonáží je nutné rozepřít skelet bazénu vhodným způsobem. Rozepření se provádí z důvodu eliminace případných deformací bazénového skeletu. K deformacím může dojít vlivem neopatrné manipulace s betonem a obsypem hlíny. Stěny bazénu se nesmějí deformovat směrem „dovnitř“ ani směrem „ven“, stěna bazénu musí být rovná. Důrazně doporučujeme vždy použít vnitřní rozepření bazénového skeletu. Při instalaci rozpěr, je nutné zamezit poškození vnitřních stěn bazénu obalením těchto rozpěrných prvků např. geotextilií. Při správném rozepření a podepření přelivového žlábku, by jeho vnější hrana měla být o 18 mm výše než vnitřní. Pro správné provedení rozepření bazénového skeletu je potřebné sundat dočasně lemovou trubici na vnitřní hraně bazénu.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

2. Armování pod přelivovým žlábkem a Thermokonstrukce

V místech pod přelivovým žlábkem provedeme ukotvení stěn bazénu přes kotvící prvek. Ukotvení provedete armovacími ocelovými pruty Ø 8 mm, které protáhnete otvory v kotvících prvcích pod přelivovým žlábkem (vodorovná výztuž). Do Thermokonstrukce zasuňte svislé armovací ocelové pruty o délce 150 cm (u hloubky bazénu 150 cm) a o délce 120 cm (u hloubky bazénu 120 cm) Ø 8 mm. Maximální vzdálenost svislé armatury je po 50 cm. Uvedené jsou minimální délky s tím, že se mohou použít delší ale nesmí poškodit Thermokonstrukci a vnější plášť bazénu a přelivového žlábku. Armování thermokonstrukce zpevňuje celou konstrukci bazénu a je nezbytné pro správnou pevnost díla.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

3. Zajištění thermokonstrukce proti vnějším vlivům

Z vnější strany Thermokonstrukce doporučujeme použít hydroizolační folii, nebo kontaktní tixotropní stěrku. Hydroizolační folii doporučujeme použít v tloušťce 1 – 2 mm. Použitá hydroizolace má sloužit proti zemní vlhkosti, stékající vodě, prorůstajícím kořenům, agresivní vodě. Dále jako protikorozní a mechanická ochrana betonové a železobetonové konstrukce bazénu.

4. Obsypání hlínou

Po umístění armovacích prutů, můžeme obvod bazénu obsypávat cca do 2 třetin zeminou. Tato zemina by neměla obsahovat větší kusy kamenů a ostrých předmětů (pozor nehutnit!). Před samotným obsypem zkontrolujte zdali není v prostoru zásypu propojovací krabice světel, potrubní ventil, nebo jiný komponent, ke kterému je potřebný přístup. Obsypem musí dojít k dostatečnému přimáčknutí thermokonstrukce na skelet bazénu.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

7. Betonování thermokonstrukce

 

Rady a tipy k betonování thermokonstrukce

V předešlém kroku jsme vytvořili tlak obsypem zeminy na thermokonstrukci, která je nyní připravena na betonování. Nyní můžeme thermokonstrukci vylít betonovou směsí. V tomto kroku, je velice důležité při přidáváním betonové směsi neporušit thermokonstrukci a z toho důvodu, je potřeba zvýšené opatrnosti při betonování.

 • Dejte pozor, aby přes místa uložení potrubí nepřejížděla vozidla.
 • Během betonování průběžně kontrolujte rovinnost bazénového skeletu. V případě jakékoliv nesrovnalosti přerušte betonáž a skelet okamžitě vyrovnejte.
 • Dbejte zvýšenou pozornost na to, aby Vám práce spojené s betonováním Thermokonstrukce a dalších částí, neponičili vnitřní skelet bazénu.
 • Betonování thermokonstrukce a ostatních částí, je možné pouze při teplotách okolního prostředí 10-25°C.
 • V případě používání dalších armatur, nesmí dojít k porušení celistvosti thermokonstrukce mohlo by následně dojít k nechtěnému vylití betonové směsi.

Při betonáži je potřeba několikrát skelet bazénu zkontrolovat a přeměřit. Případně skelet srovnat do původního tvaru a pak pokračovat. Pokud si tento krok dostatečně nezkontrolujete může dojít k nevratnému deformování bazénového skeletu. V tomto kroku dochází k nejčastějším pochybením a podceněním. Thermokonstrukce musí být zeminou dostatečně přimáčknutá na skelet bazénu, aby mezi nimi nevznikla vzduchová kapsa, do které by se následně vyboulil skelet bazénu pod tlakem vody.

7.1 Checklist pro kontrolu hotových kroků.
Uděláte krok a můžete odškrtnout

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

1. Zjištění vhodné teploty okolního prostředí.

Bazénový skelet, nesmí být betonován při teplotách 10°C a nižších. Zároveň nesmí být betonován, při teplotách 25°C a vyšších. Polypropylen ALBISTONE vykazuje vysokou míru odolnosti proti: proražení, zlomení, řezu, smyku, za běžných teplot není křehký, je dostatečně tvrdý a pevný. Vlivem obecných, fyzikálních vlastností plastů a stejně jako u ostatních polypropylenů je i tento materiál tepelně roztažný. Jde o přirozený fyzikální jev. Působením slunce, teplého vzduchu při vypuštění bazénu nebo příliš teplé vody může dojít k vyboulení (zvlnění) stěn i boků bazénu. Na bazén působí při betonování mimo doporučené rozmezí 10-25°C na materiál tlak spojený s dilatací materiálu. V případě betonování mimo uvedené rozmezí, může dojít k tvarovým změnám na skeletu bazénu. Na tyto změny nelze následně uplatnit nárok z vadného plnění.

2. Začátek betonáže

Takto připravenou Thermokonstrukci lze opatrně vylévat betonovou směsí. Doporučený beton pro Thermokonstrukci, je drátkobeton STEELCRETE D. Jedná se o beton s ocelovými vlákny, které redukují potřebu klasických výztuží. Další možný beton, je vláknobeton s označením C20/25 XC1 s obsahem vláken 0,6kg/m³. Zde se jedná o beton, který obsahuje polypropylenová vlákna, která ne úplně, ale dostatečně pro bazény provedení G2, redukují potřebu klasických výztuží. Poslední možností, je přiměřeně armovaný beton B20 s kamenivem max. 16mm. V případě armování nesmí dojít k poškození Thermokonstrukce.

Přibližná spotřeba betonu B 20 s kamenivem max. 16mm vychází na 1 m2 Thermokonstrukce je potřeba 0,14 m³

přeliv 3m x 6m - hloubka 120 - 2,07m³
přeliv 3m x 6m - hloubka 150 - 2,68m³
přeliv 3,5m x 7m - hloubka 120 - 2,39m³
přeliv 3,5m x 7m - hloubka 150 - 3,10m³
přeliv 4m x 8m - hloubka 120 - 2,71m³
přeliv 4m x 8m - hloubka 150 - 3,51m³

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

3. Betonování technologické šachty (je-li součástí smlouvy o dílo)

Pokud je součástí dodávky i technologická šachta, je nutné ji obezdít, nebo obetonovat. Spodní část technologické šachty, je nutné ukotvit betonem a následně doporučujeme obbetonování v tloušťce cca 15cm až vrchnímu plastovému límci, který musí být zabetonován v podkladové desce pro finální povrch. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií. Dodavatel vysloveně doporučuje dle místních podmínek (střídání stínu a slunce apod.) odizolovat vnitřní plochu víka šachty polystyrenem o síle min. 3 cm. Touto izolací bude zabráněno srážením vlhka na vnitřní straně víka. Vnitřní prostor šachty by měl být suchý, odvětrávaný. Doporučuje se víko šachty podložit za tímto účelem, aby mezi hranou stěny šachty a pod víkem mohl proudit vzduch. Tato opatření jsou povinností uživatele s ohledem na místní podmínky ve kterých se šachta nachází (střídání stínu a slunce, okolní vlhko apod.). Potrubí kolem technologické šachty musí být uloženo do písčitého lože, díky kterému se vyrovnají případné tlaky na potrubí. Písčité lože by musí být od potrubní průchodky do technologické šachty až k vyústění potrubí z thermokonstrukce.

8. Podbetonování přelivového žlabu

 

Rady a tipy k podbetonování přelivového žlabu

Po vytvrdnutí použitého betonu v Thermokonstrukci, můžeme dosypat potřebnou zeminu do celé výšky Thermokonstrukce. Dále si ještě zkontrolujte rovinnost stěn a úhlopříčky bazénu. Následně můžeme přejít k přípravě podbetonování a samotnému podbetonování přelivového žlábku.

 • Dejte pozor, aby nedošlo k vyhnutí přelivového žlábku směrem ven, nebo dovnitř bazénu.
 • Před podbetonováním, zkontrolujte, zdali je vnější hrana žlábku výš než vnitřní. Při ideálních podmínkách by měl být tento rozdíl 18mm.
 • Podbetonování žlábku musí být kvalitní v celé ploše, tak aby se přelivový žlábek nedeformoval, nebortil.

8.1 Checklist pro kontrolu hotových kroků.
Uděláte krok a můžete odškrtnout

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

1. Dosypání zeminou zbývajícího prostoru k Thermokonstrukci.

Zbývající prostor k Thermokonstrukci dosypeme zeminou a zhutníme. Následně si vytvoříme pomocí drceného kameniva prostor pro vylití řídkého betonu dle řezu níže.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

2. Podbetonování

Před samotným podbetonováním zkontrolujte rovinnost přelivového žlábku a zdali není vyhnutý směrem ven nebo dovnitř. Při ideálních podmínkách by měla být vnější hrana žlábku o 18 mm vyšší než vnitřní hrana (rozdíl brán bez lemové trubice). Podbetonování přelivového žlábku a jeho ukotvení skeletu bazénu provedeme pomocí řídkého betonu (B20 s kamenivem max. 16mm), který nalejeme do připraveného prostoru mezi Thermokonstrukcí (která je vyplněna drátkobetonem), dnem přelivového žlábku a štěrkovým zásypem. Ujistěte se že kabel od světla s propojovací krabičkou je vytažen, a aby nedošlo k zabetonování propojovací krabičky. Ta musí být přístupná.

9. Zhotovení podkladové desky pro finální povrch

 

Rady a tipy k zhotovení podkladové desky pro finální povrch

Již máme většinu prací za sebou a zbývají nám poslední kroky, než budeme moct ukončit všechny práce a začít si užívat nový bazén. Kroky v tomto bodě jsou ale neméně důležité jako ty předchozí. Každý z jednotlivých kroků, má možnost ovlivnit finální vzhled bazénu a povrchu kolem něj.

 • Dejte pozor, aby nedošlo k poškození vnější strany přelivového žlábku. Ochraňte jej vhodným způsobem.
 • Přelivový žlab musí být zabetonován z vnější strany po celé své výšce.
 • Spojení mezi finalním povrchem a vnější stěnou bazénu musí být provedeno trvale pružným tmelem.
 • Podkladová deska by měla být celistvá s kari sítí.
 • Nezapomeňte na provedení instalace dílů příslušenství, které mají být zabetonovány v této fázi – Propojovací krabice od světla, kotvící patky schůdků, atd.

9.1 Checklist pro kontrolu hotových kroků.
Uděláte krok a můžete odškrtnout

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

1. Opatření proti poškození pláště přelivového žlábku.

Skelet bazénu po obvodu opatřete vhodným způsobem zamezujícím poškozením, například oblepte mirelonovou páskou, která ochrání plášť přelivového žlábku před poškozením ostrými předměty a zároveň umožní dilataci.

2. Podkladní štěrková vrstva pro finální povrch

Pod betonovou desku, na které bude umístěn finální povrch okolo bazénu, doporučujeme umístit štěrkové kamenivo frakce 16-32mm. Štěrkové podloží připravte tak, aby mohl být zabetonován přelivový žlab po celé své výšce. Vrchní viditelnou část je potřeba s finálním povrchem spojit pomocí běžně dostupných trvale pružných tmelů (ideální vyplněný prostor mezi finálním povrchem a vnější stěnou bazénu je min. 5 mm).

3. Zhotovení podkladové desky pro finální povrch

Výška podkladové desky je závislá na výšce finálního povrchu (dlažba, kamenný koberec, …) a jeho nivelety. Tato deska, by měla být monolitická opatřená výztuží pomocí kari sítí (100 x 100 x 6). Výška podkladové desky je závislá na výšce vybrané dlažby. Zhotovte finální podkladovou desku pod dlažbu, případné nerovnosti můžete vyrovnat stěrkou. Pokud uvažujete o instalaci zastřešení, je nutné pevné spojení dlažby s podkladní deskou buď podbetonováním dlažby, nebo jiným vhodným způsobem. V této fázi, je nutné, provést i instalaci kotvících prvků (plastových patek) pro bazénové schůdky a propojovacích krabic bazénových světel, pokud jsou tyto předměty součástí smlouvy o dílo. Finální povrch pro případné zastřešení, musí být pevně spojen s betonovým podkladem. Dlažba je nejvhodnější varianta finálního povrchu, musí být pevně spojená s betonovým podkladem (nesmí být podsypána pískem nebo štěrkem). Dalšími vhodnými typy finální vrstvy, jsou všechny pevné k tomuto účelu určené materiály, které jsou pevně spojeny s betonovým podkladem. Spádování podkladové desky: Ve vzdálenosti 100 cm okolo žlábku přelivového bazénu, je možné vyspádovat podkladovou desku ve sklonu 1% směrem do bazénu. Tím zamezíte nadměrným ztrátám vody vyšploucháním. V místech, s vyšším srážkovým úhrnem toto nedoporučujeme, bazén by byl přeplňován dešťovými srážkami.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG

10. Přípravy terénu a konečné úpravy okolí

 

Rady a tipy přípravy terénu a konečné úpravy okolí

Nyní máte vše připraveno pro instalaci dlažby. V případě, že budete bazén zastřešovat, je nutné dodržet maximální rovinu dlažby pro umístění pojezdových prvků budoucího bazénového zastřešení. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce.

Další závazné pokyny a doporučení jsou uvedeny ve smlouvě o dílo a VSP, Předávacím protokolu a provozních podmínkách dodavatele a technických listech.

Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
Stavební příprava přelivového bazénu G2 QBIG
 

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies