Stavební příprava elektrické rozvody

Stáhnout ve formátu PDF

elektrické rozvody

Elektrické rozvody

Filtrace; tep. čerpadlo XHP60-160 bez protiproudu

 • přívodní kabel CYKY 3 J x 4 + CY 6 ZŽ (hlavní ochranné pospojování, dále jen HOP) včetně proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mA
 • jistič přívodního kabelu 20A/1/B
 • hlavní domovní jistič 25A/3/B

Filtrace; tep. čerpadlo XHP60-160 s protiproudem

 • přívodní kabel CYKY 5 J x 4 + CY 6 ZŽ (hlavní ochranné pospojování, dále jen HOP) včetně proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mA
 • jistič přívodního kabelu 25A/3/B
 • hlavní domovní jistič 25A/3/B

Filtrace; tep čerpadlo XHP60-200 s protiproudem

 • přívodní kabel CYKY 5 J x 6 + CY 6 ZŽ (HOP) včetně proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mA
 • jistič přívodního kabelu 25A/3/B
 • hlavní domovní jistič 32A/3/B

! POZOR: MÁTE-LI HLAVNÍ DOMOVNÍ JISTIČ 25A/3/B ČI NIŽŠÍ, TUTO INSTALACI NEDOPORUČUJEME !

UVEDENÁ SÍLA PŘÍVODNÍCH KABELŮ, ODPOVÍDÁ PRO VZDÁLENOST BAZÉNOVÉHO A DOMOVNÍHO ROZVADĚČE DO 20M. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE VZDÁLENOST DELŠÍ, JE POTŘEBA KABEL NADDIMENZOVAT.

PŘÍVODNÍ KABEL Z DOMOVNÍHO ROZVADĚČE K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ, MUSÍ BÝT PROVEDEN OBJEDNATELEM PŘED PŘIVEZENÍM OBJEDNANÝCH KOMPONENT. DODAVATEL NEPROVÁDÍ PŘIVEDENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU Z DOMOVNÍHO ROZVADĚČE K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ. PŘÍVODNÍ KABEL MUSÍ BÝT PRO PŘIPOJENÍ K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ REVIDOVÁN. REVIZI PŘÍVODNÍHO KABELU DODAVATEL NEPROVÁDÍ.

Kabely pro čerpadlo protiproudu.

 • kabel z čerpadla protiproudu do elektropneumatického spínání CYSY 5 J x 1,5
 • kabel pro HOP čerpadla protiproudu CYA 6 ZŽ
 • kabel z elektropneumatického spínání protiproudu do bazénového rozvaděče CYKY 5 J x 2,5
 • jistič v bazénovém rozvaděči 10A/3/C

Kabely pro filtrační čerpadlo bez úpravy bazénové vody (solnička, UV lampa, ionizátor)

 • kabel z filtračního čerpadla do bazénového rozvaděče CYKY 3 J x 1,5
 • jistič v bazénovém rozvaděči 4A/1/C

Kabely pro filtrační čerpadlo s úpravou bazénové vody (solnička, UV lampa, ionizátor)

 • kabel z filtračního čerpadla a úpravy bazénové vody do bazénového rozvaděče CYKY 3 J x 1,5
 • jistič v bazénovém rozvaděči 6A/1/C

Kabely pro bazénová světla

 • kabel mezi světlem do 50W a trafem pro světla CYKY 3 J x 2,5
 • kabel mezi světlem do 100W a trafem pro světla CYKY 2 J x 4
 • kabel mezi světlem 300W a trafem pro světla CYKY 2 J x 6
 • jistič v bazénovém rozvaděči pro trafo světel se určí dle konečného součtu hodnot (W) světel

Kabely pro tepelné čerpadlo XHP/XHPFD 40-140

 • kabel mezi tepelným čerpadlem a bazénovým rozvaděčem CYKY 3 J x 2,5
 • jistič v bazénovém rozvaděči 20A/1/C

Kabely pro tepelné čerpadlo XHP/XHPFD 200

 • kabel mezi tepelným čerpadlem a bazénovým rozvaděčem CYKY 3 J x 4
 • jistič v bazénovém rozvaděči 20A/1/C

Kabely pro tepelný výměník

Kabel k čidlu teploty mezi bazénovým rozvaděčem a tepelným zdrojem je dán výrobcem tepelného zdroje. Ovládací kabel k tepelnému zdroji je CYKY 5 J x 1,5. Výměník musí být připojen hlavním ochranným pospojování (HOP).

Kabely pro elektrické topení

 • kabel pro 3kW topení CYSY 5 J x 2,5 a jistič v bazénovém rozvaděči 6A/3/B
 • kabel pro 6kW topení CYSY 5 J x 2,5 a jistič v bazénovém rozvaděči 10A/3/B
 • kabel pro 9kW topení CYSY 5 J x 2,5 a jistič v bazénovém rozvaděči 16A/3/B
 • kabel pro 12kW topení CYSY 5 J x 4 a jistič v bazénovém rozvaděči 20A/3/B
 • kabel pro 15kW topení CYSY 5 J x 4 a jistič v bazénovém rozvaděči 25A/3/B
 • kabel pro 18kW topení CYSY 5 J x 6 a jistič v bazénovém rozvaděči 32A/3/B

Kovové části

V bazénové technologii musí být všechny kovové části připojeny na HOP CYA 6 nebo CY 6 ZŽ

Kovové bazénové schůdky a jiné kovové komponenty

Při montáži kovových schůdků a jiných kovových komponentů se musí provést připojení na HOP CYA nebo CY 6 ZŽ, ale vždy dle příslušného návodu daného příslušenství.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Doporučujeme chránit napájecí obvod bazénové technologie vypínací cívkou se sondou, která při indikaci zaplavení šachty vodou (do max. 10cm), napájecí obvod odpojí.

silové obvody

Ovládací obvody

ovládací obvody

 

Odeslat poptávku!