SEZNAM PROPOJENÝCH OSOB

ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

 

ALBIXON SOLAR s.r.o., IČ: 08592543
ALBIXON INDUSTRY s.r.o., IČ: 19060874
ALBIXON ENERGY s.r.o., IČ: 19093144
ALBIXON POWER s.r.o., IČ: 19093080
ALBIXON COLOR s.r.o., IČ: 19093063
ALBIXON ESTATE s.r.o., IČ: 264 64 586
DROMAS CZ s.r.o., IČ: 276 47 676
Antepa estate s.r.o., IČ: 088 03 269
Davoli Trade SE, IČ: 117 27 225
BAZÉN s.r.o., IČ: 176 44 496
Bazény s.r.o., IČ: 17644020
Zastřešení s.r.o., IČ: 176 43 431