Infračervené záření anebo princip fungování infrasauny

Zářící infračervené teplo je jednoduše forma energie, která zahřívá tělesa přímo, a to bez zahřívání vzduchu, který je mezi nimi. Infračervené světlo sice nevidíme, ale můžeme ho cítit, vnímáme ho totiž jako teplo.

Základním zdrojem infračervené energie je Slunce. Když jste byli někdy venku za polojasného jarního počasí o teplotě kolem 30 stupňů, cítili jste se příjemně, když se slunce schovalo za mrak? I když okolní teplota nepoklesla, cítili jste příjemné ochlazení, protože mrak nedovolil plný průchod infračerveným paprskům. Infračervené teplo v infrasauně má stejné vlastnosti jako teplo z našeho slunce, anebo jako teplo vyzařované naším tělem potřebné k udržení naší tělesné teploty.

Infračervený termální systém (ITS, infrasauna) používá infračervené záření pro přímou penetraci lidských tkání do hloubky přes 4 centimetry. Její záření je nastaveno co nejblíže lidskému záření tak, aby naše tělo mohlo absorbovat až 93 % infračerveného záření, které se dostane k lidské pokožce. Běžná sauna je závislá na nepřímých působeních tepla: první je konvekce (vedení tepla v kapalném a plynném prostředí) a druhá kondukce (přímí kontakt mezi ohřátým plynem a položkou), které na nás mají ozdravný účinek. V infrasauně méně než 20 % infračervené energie ohřívá vzduch, což nechává přes 80 %  na přímý ohřev našeho těla. Proto infrasauna prohřívá lidské tělo do daleko větší hloubky a mnohem efektivněji než tradiční sauna. Většina infračervené energie je primárně spotřebována na přímou přeměnu v energii tepelnou, zatímco u tradiční sauny dochází k nadměrnému ohřevu vzduchu, který následně povrchově zahřívá naši pokožku. Tento zásadní rozdíl vysvětluje mnoho bezprecedentních výhod dosažitelných pouze používáním infrasauny, kterých není možné dosáhnout v tradičních saunách.

Infračervená energie produkována infrasaunami zvyšuje 2 až 3 krát objem potu v porovnání s tradiční saunou. Infračervený termální systém pracuje s teplotou vzduchu v rozmezí 30 až 60 stupňů Celsia, zatímco tradiční sauna pracuje s teplotou v rozmezí 90 až 105 stupňů Celsia. Nižší teploty vzduchu jsou důležité pro lidi s vyšším kardiovaskulárním rizikem, protože toto riziko se při vysokých teplotách v tradičních saunách velmi zvyšuje.