Pořízení bazénů aneb co vás čeká na úřadech

 

Při výběru bazénu je důležité vědět, za jakých podmínek si můžeme dovolit stavbu a provozování bazénu vzhledem k zákonům a vyhláškám, které platí na území naší republiky. U jednoduchých bazénů, u kterých se nezasahuje do země, nám nestojí v cestě nic, co bychom museli úředně řešit. Pokud však námi vybraný bazén vyžaduje zásah do země (v tomto případě již nehraje roli, jestli bude bazén zasazen do terénu do hloubky 20 či 200 cm), je takový bazén možné považovat za stavbu trvalého charakteru.

Připravte se na stavbu vašeho vysněného bazénu

Stavba bazénu a co si pohlídat

Podle ustanovení Stavebního zákona (Zákon č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 109/2001 Sb. a pozdějších přepisů) je takový zásah drobnou či jednoduchou stavbou, na jejíž povolení dostačuje ohlášení stavebnímu úřadu, pokud je zastavěná plocha menší než 16 m2 a hloubka dosahuje maximálně 3 m. Může se však stát, že příslušný stavební úřad vydá do 30 dnů stanovisko, podle něhož je třeba získat nejprve povolení, které vyžaduje bazén se zastavěnou plochou nad 16 m2 nebo hloubkou nad 3 m. Aby nás taková situace s bazénem nepřekvapila, doporučujeme se předem obrátit na místně příslušný stavební úřad s dotazem na jejich stanovisko.

Nákup bazénu je otázkou několika hodin či dnů, ale vyřizování formalit pro provoz bazénu je stejně jako řada jiných úředních záležitostí otázkou týdnů, či dokonce měsíců, i když samozřejmě záleží na úřadu a lidech, kteří zde pracují.

Stavební úřad si pro stavební povolení může vyžádat celou řadu stanovisek, doplnění a dalších detailů stejně jako při jakékoliv jiné stavbě. Proto Vás nesmí překvapit dokonce stanovisko osob fyzických a právnických, kterých se bazén může přímo či nepřímo dotýkat – včetně stanoviska sousedů, vodohospodářského orgánu, atd.

Bez povolení nebo stanoviska Stavebního úřadu raději nic nepodnikejte – vysoké pokuty a pravomoc k odstranění černé stavby jsou dostatečnou hrozbou, nehledě na skutečnost, že některé stavební úřady jsou již dosti důsledné ve vymáhání práva.

Quattro sety představují produkt, kde dostanete vše potřebné v jednom”

Quattro sety!

Samotnou stavbu bazénu je vhodnější ponechat na dodavatelské či stavební firmě, která je schopná postarat se o vše potřebné od začátku do konce, často i včetně dodání veškerých dokladů potřebných pro stavební řízení. Zajistí i kolaudační rozhodnutí, takže si ušetříme zdlouhavé a opakované běhání po úřadech. Pokud se rozhodneme stavět svépomocí, musíme mít zajištěn dozor a vedení stavby oprávněnou osobou. Tou je vysokoškolsky vzdělaný odborník stavebního směru s minimálně třemi roky praxe nebo středoškolsky vzdělaný pracovník s minimálně pětiletou praxí.