Eliminace rizik spojených s výstavbou bazénu

 

Nejlepší cestou jak eliminovat rizika spojená se stavbou a užíváním bazénu je věnovat se jim ještě předtím, než se do stavby samotné pustíme. Díky tomu jsme tedy schopni mnoho rizik minimalizovat ještě ve fázi projektu (to nám přináší i finanční úsporu). Nejsnazší cestou k jejich rozpoznání je klasická matice rizik. Jedná se v podstatě o dvourozměrnou mřížku, do níž si napíšeme rizika, která jsou spojená s bazénem podle potenciální závažnosti jejich dopadů a pravděpodobnosti, že vzniknou.

Předvídejte rizika používání bazénu

Rizika používání bazénu

Tento risk assasment můžeme aplikovat i v případě, že náš bazén již stojí. V takovém případě nás může upozornit na nejpalčivější problémy, kterým bychom měli věnovat pozornost. Rizika, která zjistíme, můžeme rozdělit do několika kategorií:

  • rizika přímo ohrožující uživatele bazénu (např. kluzký povrch v jeho okolí)
  • rizika ohrožující bezpečné používání bazénu (např. riziko kontaminace)
  • rizika, kterými bazén ohrožuje okolí (např. vylití a zatopení okolí)

Primárně bychom měli řešit rizika, která se týkají lidí, jež se v bazénu koupou. Jsou to ta rizika, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost výskytu a současně hrozí nejhorší následky (např. uklouznutí úraz). Dále by měla následovat eliminace rizik, která ohrožují bezpečné používání bazénu a rizik, kterými bazén působí na své okolí. Tato rizika jsou totiž většinou méně akutní a vyplatí se je řešit již ve fázi projektu tak, aby se předešlo akutnímu řešení, když nastane problém.

„Zastřešení bazénu pomůže snížit riziko pádu dětí nebo zvířat do vody”

Bazénové zastřešení sníží riziko úrazu nebo pádu

Při tvorbě bezpečného bazénu bychom měli uvažovat nejen ze svého pohledu, ale měli bychom brát ohled i na všechny ostatní, kteří se budou pohybovat v jeho okolí. Zejména děti a starší lidé jsou vystaveni větším rizikům než většina ostatních.

Výrobci a prodejci bazénů jsou schopni poradit a kvalifikovaně pomoci s většinou těchto uváděných rizik. Bezpečnost je totiž vždy až na prvním místě a koupat se přeci chceme v průzračné vodě, a ne v problémech.