Souhlas se zpracováním osobních údajů pro kontaktování

ALBIXON a.s. při své činnosti zpracovává osobní údaje zákazníků ve smyslu platných právních předpisů a je si vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním.

ALBIXON a.s. při své činnosti neposkytuje osobní údaje o svých zákaznících jiným osobám, s výjimku těch osob, které pro ni tyto údaje na základě smlouvy zpracovávají, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje, jako jsou osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a jsou zpracovány v nutném rozsahu za účelem splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka, nebo pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce osobních údajů vztahuje. K jinému účelu zpracování osobních údajů se vyžaduje souhlas zákazníka.

Zákazník má jako subjekt údajů právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, zejména na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, právo na jejich opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlasím, aby ALBIXON a.s. zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, uživatelské jméno, heslo za účelem nabízení zboží a služeb, které poskytuje, včetně zasílání informací o výrobcích, pořádaných akcích nebo jiných aktivitách, a to jak elektronickými prostředky (newsletter, email, …), tak i dalšími způsoby, např. tiskoviny. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou do jeho odvolání.

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies