Zazimování bazénu - Váš bazén bude v bezpečí

Je Vám líto, že již skončila sezóna koupání, sluníčka a rodinné pohody u Vašeho bazénu?

Aby Vám bazén a jeho vybavení fungovalo bezproblémově i v následujícím roce, musíte svůj bazén také na zimní období zabezpečit. Doporučujeme Vám využít služeb našich profesionálně vyškolených techniků, kteří Váš bazén a jeho technologii profesionálně nejenom „zazimují“, ale mohou Vám i odpovědět na Vaše otázky, které se týkající obsluhy technologie a řešení možných problémů s údržbou bazénové vody … a jistě také nějakou otázku máte. Po domluvě k Vám přijede technik, který Vám bazén profesionálně zazimuje, vysvětlí Vám vše krok za krokem a případně použije chemické přípravky určené pro zazimování bazénové vody.

Jestliže se i přes naše doporučení rozhodnete, že si bazén zazimujete svépomocí, pročtěte si pečlivě níže uvedený postup a návod, jak správně postupovat během zazimování bazénu, jak správně zajistit Váš bazén v zimním období.

 

Jdeme na to. Zazimováváme bazén a bazénové příslušenství.

Zazimování bazénu doporučujeme realizovat tehdy, když teplota bazénové vody klesne pod 10°C. Jestliže teplota bazénové vody nepoklesne pod tuto hranici, měla by být v provozu i veškerá nainstalovaná technologie. Po skončení koupací sezóny, tedy zhruba v době, kdy teplota bazénové vody klesne pod 20°C, Vám doporučujeme, abyste zkrátili provoz technologie (oběhového čerpadla) přibližně o 2/3 původního nastavení. Ponechte v provozu i jiná zařízení, která bazénovou vodu udržují, jako jsou například: UV lampa, ionizátor, zařízení na bázi mořské soli. Pakliže používáte pro údržbu bazénové vody pouze bazénovou chemii, je nezbytné kontrolovat cca 1x/14 dnů hodnoty pH vody a Cl. Pokud je to nutné, tak tyto hodnoty upravte na doporučené rozmezí.   

Proč doporučujeme zazimování bazénu uskutečnit v podzimních měsících?

Během teplot pod 10°C se v bazénové vodě snižují procesy množení bakterií, řas a mikroorganismů na minimum. Doporučujeme, aby byla bazénová voda při zazimování bazénu čistá a s upraveným pH.

 1. Pro kvalitní a dlouhodobé zazimování bazénové vody je nezbytné, aby byla bazénová voda před zazimováním čistá. To je podstatné i u bazénu samotného. Nezapomeňte proto vyluxovat dno a stěny bazénu.

 2. Prostřednictvím funkce „Proplach“ proveďte řádný proplach filtru. „Proplach“ je jedna z činností (poloha) šesticestného ventilu, který je nedílnou součástí filtrační nádoby. Tuto funkci nechte v provozu raději delší dobu. O dokonale provedeném proplachu filtračního media (písku) Vás ubezpečí vizuální pohled na vypouštěnou bazénovou vodu. Ta musí být čistá. Pokud jste filtrační médium vyčistili stoprocentně, pak máte zároveň provedenou přípravu i na jarní období.

  Nezapomeňte: při funkci „proplach“ bude z šesticestného ventilu odtékat (relativně silným proudem) bazénová voda, která by tak mohla zatopit místo umístění technologie (filtrační nádoby). Pokud není šesticestný ventil připojen na odpadní potrubí, můžete pro odvod odtékající vody využít vysavačovou hadici. Koncovku hadice upevněte náležitým způsobem, nesmí dojít k jejímu uvolnění.

 3. Doporučujeme upravit bazénovou vodu na ideální hodnotu pH (7,2 – 7,6).

 4. Nachystejte si mechanický čistič dna, teleskopickou tyč a vysavačovou hadici.

 5. Ze skimmeru vyndejte košík na hrubé nečistoty, koncovku hadice vysavače umístěte „do dna“ skimmeru (můžete také použít i nástavec „tzv. hadicový trn“). Dno skimmeru a nástavec je vybaven závitem. Přišroubujte nástavec lehce do dna skimmeru na max. 1-2 závity. Některé typy bazénů nemají skimmer vybaven závitem ani nástavcem (trnem). V tomto případě vsuňte koncovku vysavačové hadice přímo do sání skimmeru.

 6. Pro další nezbytné odpuštění bazénové vody využijte další funkci šesticestného ventilu, kterou je „Odpad“.

  Nezapomeňte: Pro tuto funkci musíte použít mechanický vysavač. Tento mechanický vysavač je ponořen i s hadicí na dno skeletu bazénu. Jestliže spustíte oběhové čerpadlo a na šesticestném ventilu zvolíte funkci „Odpad“, je důležité, abyste si uvědomili, že vypouštěná voda bude odtékat relativně silným proudem z šesticestného ventilu. V tomto okamžiku musíte použít vhodnou hadici na odvod této vody z místa umístění technologie (filtrační nádoby). Jakmile však máte šesticestný ventil napojen na odpadní potrubí, máte tento problém vyřešený.  

 7. Hladinu bazénové vody je důležité odpustit pod veškerou namontovanou technologii – tzn. cca 10-20 cm pod technologické prostupy. Technologickými prostupy máme na mysli trysky, skimmer a hlavu protiproudu. Pakliže máte plastový skelet bazénu s vestavěným schodištěm (schody přes roh, schody v laguně apod.), je nutné, abyste upustili hladinu bazénové vody na úroveň 2. schodu.

 8. Jestliže je součástí bazénu i reflektor (bazénové světlo), je nezbytné světlo demontovat. Vyndejte středový plastový rámeček. Pod tímto rámečkem je uložen 1 samořezný šroub. Tento šroub vyšroubujte, nakloňte tělo světla směrem do bazénu a jemným tahem nahoru světlo vyjměte. Na těle světla ze zadní strany je připojen dostatečně dlouhý připojovací kabel. Připojovací kabel uvolněte a světlo postavte na vrchní okraj bazénu.

 9. Pokud je Váš bazén vybaven nerezovým žebříkem (schůdky), doporučujeme Vám, abyste schůdky vyjmuli z uložení a ošetřili je přípravkem Silichrom.

 10. Poté, co je bazénová voda odpuštěna, je důležité, abyste odpustili i filtrační nádobu. Ve spodním dílu vypouštěcí nádoby jsou umístěny dva vypouštěcí šrouby. Menší šroub je určen pro vypouštění vody – ten povolte.

  Důležité! Větší z obou šroubů je určen pro výměnu filtračního média – ten tedy v žádném případě nepovolujte.

  V případě vypouštění filtrační nádoby je možné zvolit i jiný způsob. Rozpojte šroubové spoje u šesticestného ventilu, uvolněte velkou převlečnou matku a vyjměte celý ventil směrem vzhůru. Doporučujeme otočit pákou ventilu do mezipolohy (poloha mezi jednotlivými funkcemi). Ventil uschovejte. Jakmile toto provedete, můžete začít s vysáváním vody z filtrační nádoby. Toto provádějte pomocí vysavače na vodu.

  Důležité je, abyste ponechali vypouštěcí šroub během celého zimního období volný – tedy vyšroubovaný. Zároveň doporučujeme demontovat manometr tlaku a odstranit z něj veškerou vodu, protože by mohlo dojít k jeho nenapravitelnému poškození.

  Do odpuštěné filtrační nádoby (do písku) použijte malé množství dezinfekčního prostředku, například Sava, které je přímo určené pro bazény.

 11. Odpojte filtrační čerpadlo. Doporučujeme, abyste filtrační čerpadlo zcela odpojili a uskladnili jej na teplém a suchém místě. Je zde i možnost ponechat čerpadlo v šachtě, ale pak je nezbytné, abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub! Ten je umístěn na spodní straně těla čerpadla. Následně je nutné odšroubovat víko vlasového filtru a vytáhnout těsnění. 

 12. Dalším krokem, který Vás čeká, je zazimovat protiproud (pokud je tedy součástí výbavy Vašeho bazénu). Během zazimování protiproudu je důležité, abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub na těle čerpadla a dále pak odpojili šroubení (výtlak, sání) ze strany vlastního čerpadla. Uzavírací ventily musíte nechat otevřené. Vypouštěcí šroub čerpadla je umístěn na spodní straně těla protiproudového čerpadla.

 13. Následující bod je velmi důležitý,proto mu věnujte opravdu pozornost.

  Po výše uvedeném postupu je důležité, abyste otevřeli všechny uzavírací ventily na 45° (sání, výtlak technologie, sání a výtlak protiproudu) a přesvědčili se, že v technologii nezůstala opravdu žádná voda. Kontrolu, zda je technologie doopravdy beze zbytků vody, můžete udělat pomocí vodního vysavače, případně pomocí stlačeného vzduchu (max. tlak 1,5 bar). O volnosti (průchodnosti) potrubí je nezbytné se přesvědčit i po nějaké době, co jste bazén odstavili. Občasná vizuální kontrola je dostačující.  

 14. Dále je nutné zabezpečit, aby bazénová voda nezamrzla. Na hladině bazénu se nesmí udělat souvislá vrstva ledu. Pro dostačující dilataci případné vrstvy ledu Vám stačí použít tzv. dilatační plováky. Tyto plováky si u nás můžete koupit. Pokud se rozhodnete pro dilatační plováky, je třeba pořídit dostačující množství. Vzájemným spojením plováků musí dojít k vytvoření řetězu, který je tak dlouhý, aby se dal úhlopříčně rozložit na hladině bazénu. Pro bazén 3x6 metrů je ideální 10-12 kusů dilatačních plováků.  

  Vhodnou volbou náhrady dilatačních plováků mohou být i PET lahve, které naplníte z části pískem. Lahev musí být v bazénové vodě ponořena cca ze 2/3. Pokud zvolíte použití PET lahví, tak je musíte mezi sebou svázat – vytvořit z nich takový řetěz. Pro bazén 3x6 metrů je potřeba přibližně 80 lahví.

  Doporučujeme investovat do pořízení dilatačních plováků. Ty mají totiž hned několik výhod oproti PET lahvím. Mnohem lépe se skladují. Mají trvalou výplň a v neposlední řadě jsou daleko vzhlednější než plastové lahve.

 15. Posledním bodem je aplikace zazimovacího prostředku do bazénové vody. Při aplikaci zazimovacího roztoku je nutné postupovat dle instrukcí, které jsou uvedeny na Vámi zakoupeném roztoku. Dejte však pozor, na těchto přípravcích je totiž obvykle uváděn poměr množství zazimovacího roztoku na 1 m3 vody. Zároveň je omezena doba ochrany bazénové vody.

 

Čeho byste se měli vyvarovat – upozornění.

V žádné z částí technologie bazénu nesmí zůstat voda (čerpadla, filtrační nádoba, potrubí apod.). Technologie (potrubí) je vyspádována a to buď do bazénu, nebo do technologické místnosti, případně pak ještě do šachty (strojovny). V některých případech je po dráze vedení potrubí odvodňovací jímka. V té je důležité rozpojit všechna šroubení či ventily a nechat je tak po celou zimu.  

Jsou-li na technologii (potrubí) rozložena šroubení či šroubované záslepky sloužící k odvodnění „mrtvých“ míst, povolte je a ponechte je během zimního období otevřené. V některých případech to můžete řešit povolením kulového ventilu (např. u tzv. bypassů).

Během zimy musí být hladina bazénové vody pod úrovní jakýchkoli technologických prostupů (trysek, skimmeru, protiproudu apod.). Může se stát, že jste odpustili vodu z bazénu pod úroveň technologických prostupů. Přesto však došlo vlivem dešťových a sněhových srážek k jejímu zvýšení. Jakmile by hladina vody ve Vašem zazimovaném bazénu stoupla, je nezbytné, abyste zajistili její odpuštění (například pomocí ponorného čerpadla). Úroveň vody nesmí dosahovat ke spodním hranám technologických prostupů (viz. bod 7.)

Vypněte centrální hlavní vypínač - proudový chránič, aby se nestalo, že dojde ke spuštění motoru či rozsvícení světla „nasucho“ (bez vody).

Máte-li bazén opatřen zařízením na bezchlórovou úpravu vody (UV lampou, desinfekčním ionizátorem nebo zařízením na údržbu bazénové vody pomocí mořské soli) je vhodné zazimovat i toto příslušenství dle návodu k obsluze. Dále je nezbytné, abyste demontovali řídící jednotky těchto příslušenství a uložili je na suchém, teplém místě. V případě solonizační jednotky je potřebná demontáž vlastní cely.

Solární plastové absorbéry (kolektory) doporučujeme zazimovat ještě před zazimováním samotného bazénu. Již první říjnový mrazík na nich totiž může způsobit neopravitelné škody. V tuto dobu již intenzita slunce nestačí na ohřev bazénové vody a jestliže je zařízení bez provozu, pak se dlouho stojící voda v kolektorech kazí. Na každé sestavě je umístěna jedna či více odvodňovacích zátek. Ty odšroubujte a po vykapání vody je vraťte zpět. Nezapomeňte je znovu našroubovat. U malospádových střech je potřeba kolektory nadzvednout - nebo u náročněji uchycených panelů kolektory profouknout vzduchovačem, který tak zaručí jejich 100% odvodnění a vysušení. Na poškození zaviněné roztrhnutím mrazem v důsledku špatného odvodnění (nebo proražením ostrým předmětem) se záruka nevztahuje! Nezapomeňte vypnout automatiku solárního ohřevu patřičným jističem!

Máte zájem o odborné zazimování Vašeho bazénu naším profesionálním vyškoleným technikem? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře.

V případě zájmu, klikněte zde.

 

Odeslat poptávku!