7. 6. 2015

ALBIXON a WINCHESTER SE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

WINCHESTER SE, IČ 24279048, Praha 5, Na Neklance 903/24, PSČ 150 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. H 987,

s v o l á v á  na 30. června 2015 v 10.00 hodin

do budovy č.p. 55 na adrese Praha 5, Zbraslavská 5a,

 

řádnou valnou hromadu

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  2. Návrh a volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, předložení řádné účetní závěrky za rok 2014 a seznámení s výrokem auditora, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
  5. Schválení osoby auditora
  6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend a tantiém, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  7. Schválení účetní závěrky JARDAB s.r.o. a ALBION pool, s.r.o. po fúzi
  8. Závěr valné hromady

 

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání valné hromady jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti každý pracovní den od 9 do 15 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

 

V Praze dne 29. května 2015

 

Ing. Jaroslav Smetana
člen představenstva

 

 

 

Zpět

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies