19. 7. 2011

Valná hromada v ALBIXONU

Představenstvo společnosti

ALBIXON a.s., IČ261 17 274, Praha 5, Zbraslavská 55, PSČ 159 00,

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 13162,

s v o l á v á  na 30.8.2011 v 10.00 hodin do kanceláře JUDr. Jana Hofmanna, notáře,

Praha 2, Karlovo nám. 28, Praha 2

řádnou valnou hromadu

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  2. Návrh a volba orgánů valné hromady
  3. Změna stanov
  4. Závěr valné hromady

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

Návrh změny Stanov, která spočívá zejména v doplnění předmětu podnikání a ve způsobu oznámení o konání valné hromady je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti každý pracovní den od 9 do 15 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

V Praze dne 20. července 2011

Ing. Jaroslav Smetana, předseda představenstva

Zpět

 

Zajímají Vás podrobnější informace

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies