27. 7. 2016

ALBIXON sympatizuje s Velkou Británií

ALBIXON podporuje hrdý ALBION

Britové v referendu zvolili odchod z EU a riskují tím i negativní dopady, především na svou ekonomiku. Jsou ale přesvědčení, že Brusel by měl ve svých integračních snahách brzdit. Unijní byrokracie je trnem v oku i Jaroslavovi Smetanovi, šéfovi firmy ALBIXON vyrábějící bazény. V rozhovoru pro Novinky řekl, dotační politika EU jde proti principům podnikání a na webu své společnosti brexit podpořil.

Kdy jste se rozhodl přestat čerpat evropské dotace a co vás k tomu vedlo?

To rozhodnutí zrálo delší dobu. Čerpání dotací je úřednický a technický proces, kterému se musí naplno věnovat spousta kvalifikovaných a odborných sil. Bylo mi líto vynaložené práce těch lidí, že se v podstatě zabývají něčím, co nepřináší žádnou přidanou hodnotu.

Definitivní rozhodnutí padlo zhruba před rokem, inspirací byla knížka úvah a projevů Tomáše Bati. Baťa byl proti jakékoli podpoře podnikatelů ze strany státu. Dokázal z ničeho vybudovat největší obuvnickou firmu světa a obešel se bez dotací.

„Místo tvorby přidané hodnoty se zabýváte tím, kde jak leštit kliku a jak správně vyplnit formuláře pro nějaké komise.“

Já si také myslím, že dotace jdou proti smyslu podnikání a motivace lidí. Vedou k pokřivování trhu, odvádění pozornosti podnikatelů od toho proč zakládají své firmy – tedy od tvorby zisku tvořeného na základě jejich schopnosti uspokojovat potřeby zákazníků.

Jaké evropské dotace pro vaši firmu připadaly v úvahu?

Výroba bazénů a jejich zastřešení, kterým se zabýváme, patří do oboru lehkého strojírenství. Nestojí vysloveně na dotacích jako některé obory, třeba zemědělství, ale jako v každém odvětví ekonomiky jsou nabízené různé granty a dotační programy, pořád se něco vyhlašuje - na školení zaměstnanců, na inovativní technologie, rekonstrukci starých budov a podobně.

Místo tvorby přidané hodnoty se zabýváte tím, kde jak leštit kliku a jak správně vyplnit formuláře pro nějaké komise. To už jsme dál dělat nechtěli.

Souvisí to i s tím, že máte pocit, že evropské dotace jsou spojované s korupcí a podvody?

To není pocit, to každý ví. Případů korupčního jednání v souvislosti s dotacemi jsou plné noviny a snad i soudní síně nejen v Česku. Zaznamenal jsem, že snad jedna odnož mafie na tom založila byznys. Už nepřepadávají benzínky se samopaly jako v 60. letech, ale čerpají evropské dotace.

Každopádně vůbec existence těch dotací a rozhodování úředníků - rádoby odborníků - vytváří živnou půdu pro korupci.

Podpora BREXIT
Jaroslav a Libor Smetanovi aktivně sledují všechny divize ALBIXONu

Na svém webu jste vyvěsili slogan „ALBIXON podporuje hrdý ALBION (archaický název pro Velkou Británii)” a obrázek britské vlajky. Co vás k tomu vedlo?

Velká Británie byla a je synonymem země, která jako jedna z prvních osvobodila občana a umožnila mu stát se podnikatelem. Díky této své vnitřní síle pramenící ze svobody, kterou probudila, se stala světovým ekonomickým lídrem.

Když jsem začal v roce 1990 podnikat, zvolil jsem pro firmu název ALBION právě pro silný motiv svobody podnikání, který pro mne tato země reprezentovala a doufám bude reprezentovat i v budoucnu. Později jsme nuceně museli název upravit na ALBIXON, i kvůli obsazeným internetovým doménám.

„EU je synonymem úřednického přístupu k trhu, kdy dochází k plýtvání lidským potenciálem“

Co se týče podpory brexitu - každé vytržení se z něčeho zaběhlého, byť prohnilého, znamená i určité reakce a negativní důsledky. Ale ta svoboda za to určitě stojí. Velká Británie se takto rozhodla a já jí v tom fandím, protože svoboda je podle mě nositelkou pokroku v podnikání i občanském životě.

Co vám vadí na EU?

EU je synonymem úřednického přístupu k trhu, kdy dochází k plýtvání lidským potenciálem a k jeho znehodnocování pro potřeby úřednických postupů ve věci dotací a naplňování obrovského seznamu nepřehledných a nesmyslných nařízení.

Impotence evropských struktur a jejich představitelů, které často ani nikdo nikdy nevolil, se navíc naplno projevuje při neřešení krizí, jimiž Evropa nyní prochází. Ze všech těchto a mnoha dalších důvodů má Británie naše sympatie a podporu pro svůj brexit.

Byl byste pro případný odchod Česka z EU, tzv. czexit, kdyby se o něm někdy rozhodovalo?

Záleží na tom, jak se EU bude chovat. Pan Juncker (šéf Evropské komise) po brexitu prohlásil, že je třeba ještě víc Evropy. Tak pokud v tom bude pokračovat, tak bych byl pro to, abychom vážně uvažovali, zda se na něčem takovém chceme podílet. Jsem naopak pro méně Unie, měli by ubrat.

Jsem určitě pro zachování EU jako volného trhu. EU by byla zdařilý projekt, pokud by se věnovala podpoře svobody podnikání, tedy svobodného pohybu lidí, kapitálu, služeb a zboží. Ale EU na sebe přebírá další pravomoci, má snahu se federalizovat a sjednocovat a to myslím, že je špatně.

Síla Evropy je a byla myslím v rozmanitosti a soutěživosti i v rámci kontinentu. Tomu EU neprospívá například různými byrokratickými zásahy do podnikání, jako jsou zmíněné dotace.

Zpět

 

Odeslat poptávku!