Zazimování přelivového bazénu ALBISTONE®

Stáhnout ve formátu PDF

Jdeme na to. Zazimováváme bazén a bazénové příslušenství.

Zazimování bazénu doporučujeme realizovat tehdy, když teplota bazénové vody klesne pod 10°C. Jestliže teplota bazénové vody nepoklesne pod tuto hranici, měla by být v provozu i veškerá nainstalovaná technologie. Po skončení koupací sezóny, tedy zhruba v době, kdy teplota bazénové vody klesne pod 20°C, Vám doporučujeme, abyste zkrátili provoz technologie (oběhového čerpadla) přibližně o 2/3 původního nastavení. Ponechte v provozu i jiná zařízení, která bazénovou vodu udržují, jako jsou například: UV lampa, ionizátor či zařízení na bázi mořské soli. Pakliže používáte pro údržbu bazénové vody pouze bazénovou chemii, je nezbytné kontrolovat cca 1x za 14 dnů hodnoty pH vody a chlóru. Pokud je to nutné, tak tyto hodnoty upravte na doporučené rozmezí.

Proč doporučujeme zazimování bazénu uskutečnit v podzimních měsících?

Během teplot pod 10°C se v bazénové vodě snižují procesy množení bakterií, řas a mikroorganismů na minimum. Doporučujeme, aby byla bazénová voda při zazimování bazénu čistá a s upraveným pH.

 1. Pro kvalitní a dlouhodobé zazimování bazénové vody je nezbytné, aby byla bazénová voda před zazimováním čistá. To je podstatné i u bazénu samotného. Nezapomeňte proto vyluxovat dno, stěny bazénu a řádně vyčistit a vysát přelivový žlábek.
 2. Prostřednictvím funkce „Proplach“ proveďte řádný proplach filtru. „Proplach“ je jedna z činností (poloh) šesticestného ventilu, který je nedílnou součástí filtrační nádoby. Tuto funkci nechte v provozu raději delší dobu. O dokonale provedeném proplachu filtračního media (písku) Vás ubezpečí vizuální pohled na vypouštěnou bazénovou vodu. Ta musí být čistá. Pokud jste filtrační médium vyčistili stoprocentně, pak máte zároveň provedenou přípravu i na jarní období.

  Nezapomeňte: Při funkci „proplach“ bude z šesticestného ventilu odtékat (relativně silným proudem) bazénová voda, která by tak mohla zatopit místo umístění technologie (filtrační nádoby). Pokud není šesticestný ventil připojen na odpadní potrubí, můžete pro odvod odtékající vody využít vysavačovou hadici. Koncovku hadice upevněte náležitým způsobem, nesmí dojít k jejímu uvolnění.

 3. Z přelivového žlábku demontujte krycí mřížky a důkladně vyčistěte dno a stěny. Následně kompletně vypusťte vodu ze žlábku a opětovně nasaďte krycí mřížky na žlábek. Vypuštění vody proveďte odstraněním zazimovací „přepouštěcí“ zátky. Tuto zátku ponechte odstraněnou po celé zimní období, umožníte tím odvod zatékající vody ze žlábku do bazénu. Zazimovací „přepouštěcí“ zátku je možné namontovat i dodatečně.Pro zamezení vniknutí vody do přelivového žlábku doporučujeme zakrytí žlábku po celém obvodu bazénu fólií. Žlábek musí být po celé zimní období suchý.

  přepouštěcí tryska - zazimovací zátka

 4. Doporučujeme upravit bazénovou vodu na ideální hodnotu pH (7,2 – 7,6).
 5. Nachystejte si mechanický čistič dna, teleskopickou tyč a vysavačovou hadici.
 6. Do vysavačové trysky umístněné na vnitřní straně pláště bazénu našroubujte tzv. hadicový trn, nasaďte zavodněnou vysavačovou hadici a otevřete v technologické šachtě ventil na potrubí s označením vysavač. Následně uzavřete ventil na sání z přelivového žlábku a můžete začít vysávat. Doporučujeme zvolit na šesticestném ventilu možnost vysávání přímo do odpadu, aby nedocházelo ke znečištění filtračního média.
 7. Pro další nezbytné odpuštění bazénové vody využijte opět funkci šesticestného ventilu, kterou je „Odpad“.

  Nezapomeňte: Pro tuto funkci musíte použít mechanický vysavač. Tento mechanický vysavač je ponořen i s hadicí na dno skeletu bazénu. Jestliže spustíte oběhové čerpadlo a na šesticestném ventilu zvolíte funkci „Odpad“, je důležité, abyste si uvědomili, že vypouštěná voda bude odtékat relativně silným proudem z šesticestného ventilu. V tomto okamžiku musíte použít vhodnou hadici na odvod této vody z místa umístění technologie (filtrační nádoby). Jakmile však máte šesticestný ventil napojen na odpadní potrubí, máte tento problém vyřešený.

 8. Hladinu bazénové vody je důležité odpustit pod veškerou namontovanou technologii – tzn. cca 10-20 cm pod technologické prostupy. Technologickými prostupy máme na mysli trysky a hlavu protiproudu. Pakliže máte plastový skelet bazénu s vestavěným schodištěm (schody přes roh, schody v laguně apod.), je nutné, abyste upustili hladinu bazénové vody na úroveň 2. schodu.
 9. Jestliže je součástí bazénu i refl ektor (bazénové světlo), je nezbytné světlo demontovat. Vyndejte středový plastový rámeček. Pod tímto rámečkem je uložen 1 samořezný šroub. Tento šroub vyšroubujte, nakloňte tělo světla směrem do bazénu a jemným tahem nahoru světlo vyjměte. Na těle světla ze zadní strany je připojen dostatečně dlouhý připojovací kabel. Připojovací kabel uvolněte a světlo položte na vrchní okraj bazénu.
 10. Pokud je Váš bazén vybaven nerezovým žebříkem (schůdky), doporučujeme Vám, abyste schůdky vyjmuli z uložení a ošetřili je přípravkem Silichrom.
 11. Poté, co je bazénová voda odpuštěna, je důležité, abyste odpustili i filtrační nádobu. Ve spodním dílu vypouštěcí nádoby jsou umístěny dva vypouštěcí šrouby. Menší šroub je určen pro vypouštění vody – ten povolte.

  Důležité! Větší z obou šroubů je určen pro výměnu filtračního média – ten tedy v žádném případě nepovolujte.

  V případě vypouštění filtrační nádoby je možné zvolit i jiný způsob. Rozpojte šroubové spoje u šesticestného ventilu, uvolněte velkou převlečnou matku a vyjměte celý ventil směrem vzhůru. Doporučujeme otočit páku ventilu do mezipolohy (poloha mezi jednotlivými funkcemi). Ventil uschovejte. Jakmile toto provedete, můžete začít s vysáváním vody z filtrační nádoby. Toto provádějte pomocí vysavače na vodu.

  Důležité je, abyste ponechali vypouštěcí šroub během celého zimního období volný – tedy vyšroubovaný. Zároveň doporučujeme demontovat manometr tlaku a odstranit z něj veškerou vodu, protože by mohlo dojít k jeho nevratnému poškození.

  Do odpuštěné filtrační nádoby (do písku) použijte malé množství dezinfekčního prostředku, například Savo na bazény.

 12. Odpojte filtrační čerpadlo. Doporučujeme, abyste filtrační čerpadlo zcela odpojili a uskladnili jej na teplém a suchém místě. Je zde i možnost ponechat čerpadlo v šachtě, ale pak je nezbytné, abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub! Ten je umístěn na spodní straně těla čerpadla. Následně je nutné odšroubovat víko vlasového filtru a vytáhnout těsnění.
 13. Dalším krokem, který Vás čeká, je zazimovat protiproud (pokud je tedy součástí výbavy Vašeho bazénu). Během zazimování protiproudu je důležité, abyste vyšroubovali vypouštěcí šroub na těle čerpadla a dále pak odpojili šroubení (výtlak, sání) ze strany vlastního čerpadla. Uzavírací ventily musíte nechat otevřené. Vypouštěcí šroub čerpadla je umístěn na spodní straně těla protiproudového čerpadla.
 14. Následující bod je velmi důležitý, proto mu věnujte opravdu pozornost.

  Po výše uvedeném postupu je důležité, abyste otevřeli všechny uzavírací ventily (sání, výtlak technologie, sání a výtlak protiproudu) a přesvědčili se, že v technologii nezůstala opravdu žádná voda. Kontrolu, zda je technologie doopravdy beze zbytků vody, můžete udělat pomocí vodního vysavače. O volnosti (průchodnosti) potrubí je nezbytné se přesvědčit i po nějaké době, co jste bazén odstavili. Občasná vizuální kontrola je dostačující.

  Pokud je bazén vybaven zazimovací „přepouštěcí“ zátkou , tak je nutné v přelivovém žlábku zaslepit sání čerpadla zátkou sání s těsněním (závit 2“). Před namontováním zátky sání čerpadla odstraňte mřížku sání zachycující hrubé nečistoty. Pozor, žlábek může obsahovat více sání než jedno, množství záleží na velikosti bazénu. Pokud poté do žlábku přiteče srážková voda, bude volně přetékat do bazénu. Výšku hladiny v bazénu je nutné udržovat pod technologickými prostupy viz. bod 7, proto hladinu občas kontrolujeme, případně ji snížíme odčerpáním.

  mřížka sání
  zátka sání

  Pokud je žlábek přelivového bazénu vybaven přepadem, vyjměte vložku přepadu. Pak bude veškerá voda, která zateče do žlábku, odvedena přepadem přímo do kanalizace.

  přepad přelivového žlábku
 15. Dále je nutné zabezpečit, aby bazénová voda nezamrzla. Na hladině bazénu se nesmí udělat souvislá vrstva ledu. Pro dostačující dilataci případné vrstvy ledu Vám stačí použít tzv. dilatační plováky. Tyto plováky si u nás můžete koupit. Pokud se rozhodnete pro dilatační plováky, je třeba pořídit dostačující množství. Vzájemným spojením plováků musí dojít k vytvoření řetězu, který je tak dlouhý, aby se dal úhlopříčně rozložit na hladině bazénu. Pro bazén 3 x 6 metrů je ideální 10-12 kusů dilatačních plováků.

  Vhodnou volbou náhrady dilatačních plováků mohou být i PET lahve, které naplníte z části pískem. Lahev musí být v bazénové vodě ponořena cca ze 2/3. Pokud zvolíte použití PET lahví, tak je musíte mezi sebou svázat – vytvořit z nich řetěz. Pro bazén 3 x 6 metrů je potřeba přibližně 80 PET lahví.

  Doporučujeme investovat do pořízení dilatačních plováků. Ty mají totiž hned několik výhod oproti PET lahvím. Mnohem lépe se skladují. Mají trvalou výplň a v neposlední řadě jsou daleko vzhlednější než plastové lahve.

 16. Posledním bodem je aplikace zazimovacího prostředku do bazénové vody. Při aplikaci zazimovacího roztoku je nutné postupovat dle instrukcí, které jsou uvedeny na Vámi zakoupeném roztoku. Dejte však pozor, na těchto přípravcích je totiž obvykle uváděn poměr množství zazimovacího roztoku na 1 m3 vody. Zároveň je omezena doba ochrany bazénové vody.

Upozornění čeho byste se měli vyvarovat

V žádné z částí technologie bazénu nesmí zůstat voda (čerpadla, filtrační nádoba, potrubí, přelivový žlábek apod.). Technologie (potrubí) je vždy spádována a to buď směrem do bazénu, nebo do technologické místnosti, případně technologické šachty (strojovny). V některých případech je po dráze vedení potrubí odvodňovací jímka. V té je důležité rozpojit všechna šroubení či ventily a nechat je tak po celou zimu.

Jsou-li na technologii (potrubí) rozložena šroubení či šroubované záslepky sloužící k odvodnění „mrtvých“ míst, povolte je a ponechte je během zimního období také otevřené. V některých případech to můžete řešit demontáží kulového ventilu (např. u tzv. bypassů).

Během zimy musí být hladina bazénové vody vždy pod úrovní jakýchkoli technologických prostupů (trysek, protiproudu apod.). Může se stát, že jste odpustili vodu z bazénu pod úroveň technologických prostupů. Přesto však došlo vlivem dešťových a sněhových srážek k jejímu zvýšení či zatečení do přelivového žlábku. Jakmile by hladina vody ve Vašem zazimovaném bazénu stoupla, je nezbytné, abyste zajistili její odpuštění (například pomocí ponorného čerpadla). Úroveň vody nesmí dosahovat ke spodním hranám technologických prostupů (viz. bod 8.).

Potrubí od přelivového žlábku ponechte po celé zimní období otevřené (ventil na potrubí musí být vždy demontovaný), aby mohla vody v případě zatečení do žlábku volně vytékat. Nutné je zajištění odtoku této vody do odpadu, aby nedošlo k vyplavení prostor v případě umístění technologie v domě či jiné technologické místnosti.

Vypněte hlavní vypínač - proudový chránič, aby se nestalo, že dojde ke spuštění motoru či rozsvícení světla „nasucho“ (bez vody).

Máte-li bazén opatřen zařízením na bezchlórovou úpravu vody (UV lampou, desinfekčním ionizátorem nebo zařízením na údržbu bazénové vody pomocí mořské soli), je vhodné zazimovat i toto příslušenství dle návodu k obsluze. Dále je nezbytné, abyste demontovali řídící jednotky těchto příslušenství a uložili je na suchém a teplém místě. V případě salinátoru je potřebná demontáž i vlastní cely.

Solární plastové absorbéry (kolektory) doporučujeme zazimovat ještě před zazimováním samotného bazénu. Již první říjnový mrazík na nich totiž může způsobit nevratné škody. V tuto dobu již intenzita slunce není dostačující na ohřev bazénové vody a jestliže je zařízení bez provozu, pak se dlouho stojící voda v kolektorech kazí. Na každé sestavě je umístěna jedna či více odvodňovacích zátek. Ty odšroubujte a po vykapání vody je vraťte zpět. Nezapomeňte je znovu našroubovat. U malospádových střech je potřeba kolektory nadzvednout - nebo u náročněji uchycených panelů kolektory profouknout vzduchovačem, který tak zaručí jejich 100% odvodnění a vysušení. Na poškození zaviněné roztrhnutím mrazem v důsledku špatného odvodnění (nebo proražením ostrým předmětem) se záruka nevztahuje! Nezapomeňte vypnout automatiku solárního ohřevu patřičným jističem!

Máte zájem o odborné zazimování Vašeho bazénu naším profesionálně vyškoleným technikem? Potřebujete zkonzultovat zazimování Vašeho bazénu? Neváhejte a kontaktujte naše servisní středisko:

 

Odeslat poptávku!