Zpět na vysavače

Bazénový vysavač Spring

Vysavač SPRING je bazénový vysavač, který je plně automatický a je určen pro čištění dna bazénů. Byl zkonstruován tak, aby se dal použít i v obdélníkových nebo čtvercových bazénech.

 

Kupte teď

Tento produkt je pro Vás připraven na našem e-shopu.

Přejít na e-shop

 

Základní informace

Tento vysavač je vhodný pro bazény o maximální velikosti 6 x 10 metrů. Filtr tohoto bazénového vysavače je velký 0,5 m2 a jeho filtrační schopnost je 70 µm. Za hodinu dokáže přefiltrovat 17 m3 bazénové vody. Bazénový vysavač Spring zbaví dno Vašeho bazénu nečistot, což se záhy projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště pak chlóru. U vysavače Spring není nutná žádná speciální instalace, protože tento typ vysavače nemusí být napojen na cirkulační okruh bazénu.

Technické parametry

Technické parametry bazénového vysavače SPRING

Teoretická rychlost pohybu 840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost 336 m2 / hod.
Šířka čistící plochy 400 mm
Přefilotrovaný objem vody 17 m3 / hod.
Hmotnost bez kabelu 8 kg
Primární napětí 230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí 29 V DC
Délka kabelu 15 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO
Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu 3 hod
Filtrační schopnost 70 µm
Dálkové ovládání/vozík/stojan NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní 2 / 0

Využití bazénového vysavače SPRING

Bazénový vysavač SPRING je ideální pro čištění dna rodinných bazénů. Tento přístroj je absolutně nenáročný na obsluhu a údržbu.

Vysavač zkrátka jen vložíte do svého bazénu, zapnete jej a zbytek už zvládne vysavač sám, tedy se nemusíte o nic starat. Vysavač nejenže bez jakékoliv pomoci bazén vyčistí, ale ještě se po skončení 2,5 hodinového čisticího cyklu sám vypne. Pak jej už stačí z bazénu jen vyndat a je hotovo.

Kam umístit bazénový vysavač SPRING

Bazénový vysavač SPRING je vybaven nízkonapěťovým transformátorem. Transformátor je nutné uložit pod střechu v suchém prostředí, s teplotou do 40° C, v minimální vzdálenosti 3 m od bazénu. Dbejte na to, aby transformátor nebyl vystaven přímému slunečnímu záření. Před připojením do sítě prověřte, nejsou-li přístroj, zásuvka nebo kabel poškozeny a také si ověřte, že vše odpovídá elektrické ochraně ČSN. Používejte pouze originální transformátor dodávaný s vysavačem.

Jak používat bazénové vysavače SPRING

 • Přemístěte bazénový vysavač k bazénu.
 • Rozmotejte kabel.
 • Pomalu ponořujte vysavač do bazénu tak, aby mohl veškerý vzduch ucházet horní částí vysavače.
 • Ověřte si, že je bazénový vysavač potopen až na dně bazénu a že jeho kartáč míří směrem dolů – ke dnu bazénu.
 • Zapojte kabel k transformátoru.
 • Připojte transformátor do zásuvky. Na transformátoru je umístěn vypínač, kterým uvedete vysavač do chodu.
 • Po skončení 2,5 hodinového čistícího cyklu se vysavač SPRING automaticky vypne. Jestliže chcete provést ještě další čistící cyklus, musíte transformátor vypnout minimálně na 30 sekund, vyjmout filtrační vak, vyčistit ho a dát zpátky do vysavače. Poté můžete zahájit další čistící cyklus.
 • Jakmile vysavač SPRING čistí Váš bazén, nesmíte se koupat. Tento zákaz je nutné dodržovat kvůli nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
 • Vysavač zapínejte při teplotě vody 18 - 32 °C.

Nezapomeňte:

Nikdy nezapínejte vysavač SPRING na suchu - to může mít za následek vážné poškození zařízení a ztrátu nároku na bezplatný servis!

Co jsou kartáče Wonder Brush

Pokud používáte bazénový vysavač pro údržbu bazénu s keramickým obkladem, případně u bazénu vyrobeného z extrémně hladkého povrchu nebo v případě, že nejsou splněny podmínky pro bezchybný chod vysavače, je nutné, abyste použili speciální kartáč Wonder Brush. Tento kartáč není standardní výbavou vysavače, a proto si jej nezapomeňte dokoupit. Díky tomuto kartáči se vysavač může pohybovat i ve výše uvedených bazénech.

U bazénového vysavače s kartáči Wonder Brush nezapomínejte na to, že je důležité, abyste po ponoření vysavače do bazénu cca 5 - 10 minut počkali, dokud kartáče nebudou nasáklé vodou. To, že jsou kartáče správně nasáklé vodou, poznáte tak, že jsou změklé po celé své délce. Teprve po úplném potopení vysavače na dno bazénu jej můžete uvést do provozu.

Péče o bazénový vysavač SPRING

Nenechávejte vysavač nepřetržitě v bazénu. Po dokončení čistícího procesu ve Vašem bazénu vypněte transformátor, vypojte přístroj ze sítě a přibližte si vysavač SPRING ke stěně bazénu tahem za kabel. Jakmile je vysavač na hladině, chyťte ho za madlo a opatrně jej vytáhněte z vody. Nikdy však nevytahujte SPRING z vody za kabel!

Bazénový vysavač SPRING po dobu nečinnosti uchovávejte na stojanu. Pro jeho umístění vyberte suché místo, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření, při teplotě do 40 °C, jinak by mohlo dojít k jeho poškození!

Jak vyjmout a vyčistit filtrační sáček bazénového vysavače SPRING

 • Nejprve vypněte transformátor a poté vypojte vysavač ze sítě.
 • Vytáhněte vysavač z vody a postavte ho na záda. Povolte zajišťovací západky těla vysavače a vyndejte sání a filtrační sáček.
 • Vyndejte filtrační sáček z víka a vyčistěte jej důkladně proudem vody z hadice nebo jej vymáchejte v nádrži s vodou.
 • Filtrační sáček můžete také občas vyprat v pračce při normálním programu pro syntetické tkaniny (do 30°C) bez užití pracích prostředků.
 • Vraťte zpět filtrační sáček (plstnatou stranou dovnitř). Nášivku naleznete vně sáčku.
 • Položte sání do vysavače a zafixujte ho zajišťovacími západkami. Pokud máte
  problémy vsunout sání na své místo, je patrně filtrační sáček špatně nasazen.

Pravidelné odstraňování nečistot z pohyblivých částí bazénového vysavače SPRING

Bazénový vysavač SPRING je nezbytné důkladně prohlédnout a vyčistit. Tuto údržbu provádějte dle potřeby a dle frekvence používání. Při častějším použití je vhodné vysavač kontrolovat 1 x týdně.

Zkontrolujte horní otvor vysavače, abyste se ujistili, že vrtulka není blokovaná nečistotami (žvýkačky, náplasti apod.) nebo vlasy. Kryt vrtulky je samozřejmě možné vyndat a tak vrtulku vyčistit. Také nezapomínejte odstraňovat všechny nečistoty nahromaděné mezi pásy a na válcích. Po manuálním odstranění nečistot vysavač důkladně vystříkejte čistou vodou.

Používání kabelu bazénového vysavače SPRING

Během používání vysavače SPRINGse může kabel zkroutit. Pro zaručení správného fungování stroje, je nezbytné kabel před použitím rozmotat. Kabel je nutné pravidelně kontrolovat, jestli nedošlo k jeho poškození! Předtím, než vložíte vysavač SPRING do vody, kabel náležitě rozmotejte. Jakmile vytáhnete vysavač z vody, kabel namotejte a poté stočený zavěste na držák kabelu.

Péče o Wonder Brush kartáče bazénového vysavače SPRING

Jakmile vytáhnete vysavač z bazénu, je nezbytné, abyste vyčistili kartáče Wonder Brush. Kartáče se čistí vystříkáním tlakovou vodou. Když budete manuálně pootáčet válci, tak vyčistíte celý obvod kartáčů. Pokud se nebudete po každém použití o vysavač pečlivě starat, zapříčiníte snížení přilnavosti kartáčů ke dnu a stěnám bazénu. Kartáče Wonder Brush nesmí vyschnout a zatvrdnout znečištěné, pak by totiž došlo k jejich nenávratnému poškození!

Nezapomeňte

 • Nikdy nezapínejte vysavač SPRING na suchu - to může mít za následek vážné poškození zařízení a ztrátu nároku na bezplatný servis!
 • Jakmile je vysavač SPRING v provozu - čistí tedy Váš bazén; nesmíte se koupat. Tento zákaz je nutné dodržovat kvůli nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
 • Vysavač zapínejte při teplotě vody 18 - 32 °C.
 • Kartáče Wonder Brush nesmí vyschnout a zatvrdnout znečištěné, pak by totiž došlo k jejich nenávratnému poškození!
 • Filtrační vak vyčistěte (vystříkejte vodou nebo vyperte) ihned po vytažení vysavače z bazénu. Jestliže necháte filtrační vak s nečistotami uschnout, stává se neúčinným, jelikož tak ztrácí svoji filtrační schopnost.
 • Bazénový vysavač SPRING po dobu nečinnosti nechte uložený na stojanu v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a slunečního záření, při teplotě do 40 °C. Při nedodržení těchto doporučení by mohlo dojít k jeho poškození!
 • Opotřebované součástky nechte vyměnit odborným pracovníkem v servisu.
 • Jestliže v bazénu denně používáte sypké chemikálie, doporučujeme Vám pořídit si na jejich dávkování automatický dávkovač, abyste zabránili tvorbě usazenin. Pokud nejsou rozpuštěny všechny chemikálie, vysavač SPRING nikdy nezapínejte, protože by tím mohlo dojít k ucpání filtračního vaku. Používejte výhradně chemikálie určené k úpravě bazénové vody! Vysavač nesmí přijít do styku s koncentrovanou chemikálií a také musíte dbát na to, aby ji nenasál.
 • Zařízení je určeno k provozu ve vodě, jejíž kvalita splňuje Směrnici 135/2004 Sb. „Směrnice pro zřizování a provoz bazénů s recirkulací vody”.
 • Je nezbytné si uvědomit, že vysoké, ale i nízké teploty, popř. velké dávky chemikálií nebo používání v provozech se slanou či termální vodou, nebo jinak neodpovídající parametrům 135/2004 Sb., snižují životnost některých dílů vysavače (např. pásů, kartáčů apod.).
ZÁKAZNICKÁ LINKA
477 07 07 11
PO - PA : 8 - 19
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies