Zpět na vysavače

Bazénový vysavač Baracuda

Poloautomatický bazénový vysavač Baracuda je přímo spojený se sací tryskou nebo bazénovým skimmerem. S tímto bazénovým vysavačem je dodávána i 10 m připojovací hadice.

Kupte teď

Tento produkt je pro Vás připraven na našem e-shopu.

Přejít na e-shop

 

Základní informace

Doposud jste čistili Váš bazén klasickým ručním bazénovým vysavačem a rádi byste vyzkoušeli pohodlnější a účinnější variantu? Tou může být například poloautomatický bazénový vysavač Baracuda. Tento poloautomatický bazénový vysavač snadno napojíte na sací trysku nebo skimmer. Výhodou je, že bazénový vysavač Baracuda nevyžaduje téměř žádnou pravidelnou údržbu.

Soupis částí bazénového vysavače Baracuda:

 1. vlastní tělo vysavače
 2. regulátor ponoření
 3. kulový usměrňovač a vnější kroužek
 4. závaží na hadici
 5. automatický regulátor průtoku
 6. 2” adaptér
 7. deflektor
 8. těsnění skládané
 9. připojovací hadice - 10 metrů dlouhá
Technické parametry

Montáž bazénového vysavače Baracuda

Tento typ bazénového vysavače je možno použít pro mnoho typů bazénů. Z toho důvodu je součástí balení řada různých dílů (např. 2” adaptér a kryt ventilu pro automatický regulátor průtoku). To, zda budete tyto díly potřebovat, závisí na konkrétních parametrech Vašeho bazénu. Tento manuál popisuje jak základní instalaci ke skimmeru, tak případnou montáž k podtlakovému potrubí. Seznamte se s oběma postupy, abyste se dozvěděli, který je pro Váš bazén nejvhodnější, a postupujte dle uvedených pokynů.

Běžný postup instalace

Platí pro bazény vybavené jedním skimmerem, za pomoci automatického regulátoru průtoku. Předností tohoto postupu je, že automatický regulátor průtoku automaticky reguluje průtok mezi skimmerem a bazénovým vysavačem. Důrazně doporučujeme využívat automatický regulátor průtoku, aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti a výkonu bazénového vysavače. Ventil samočinně reaguje na změny v průtoku, čímž odpovídajícím způsobem mění výkon bazénového vysavače, který je nutný pro dosažení potřebného čisticího účinku.

 1. Deaktivujte bazénové čerpadlo.
 2. Uzavřete hlavní výpust a všechna ostatní výpustní potrubí mimo potrubí ze skimmeru, ke kterému bude připojen bazénový vysavač.
 3. Sundejte koš skimmeru.
 4. Zatlačte 2” adaptér do spojky v dolní části skimmeru.
 5. Do 2”adaptéru zastrčte automatický regulátor průtoku. Konec regulátoru s označením „Připojit hadici k tomuto konci“ musí mířit nahoru.
 6. Spusťte vysavač do bazénu a nechte ho klesnout na dno. Vnořte hadici svisle dolů do bazénu, až se naplní vodou a zcela odvzdušní.
 7. Protáhněte konec hadice otvorem skimmeru a hadici připojte rovnou k automatickému regulátoru průtoku.

Seřízení bazénového vysavače Baracuda

Jakmile je instalace vysavače dokončena, je možné zapnout bazénové čerpadlo. Čerpadlo je třeba ponechat několik minut v provozu, tím se systém úplně odvzdušní. Rychlost pohybu bazénového vysavače by měla být asi 240-360 cm za minutu. Nyní zkontrolujte následující počáteční parametry bazénového vysavače.

Délka hadice

POZOR: Při kontrole délky hadice musí být bazénové čerpadlo v provozu. Když je čerpadlo zapnuté, délka hadice se zmenší, a jakmile ho vypnete, hadice se prodlouží. Je-li bazénový vysavač v chodu, přesuňte jej co nejdále od místa připojení. (Pomocí tyče a kartáče je možno vysavačem v bazénu snadno pohybovat.) Hadice vysavače musí být dostatečně dlouhá, aby se vysavač dostal až na konec bazénu, prodloužená o jeden díl hadice navíc. V případě potřeby odstraňte nadbytečné díly ze střední části hadice. Abyste nemuseli přemísťovat závaží, doporučujeme odstraňovat díly ze střední části hadice. Zbylé díly hadice uschovejte pro případnou výměnu.

POZNÁMKA: Při změně počtu dílů hadice je nutné mít bazénové čerpadlo vypnuté.

Vyvážení hadice

Abyste mohli určit správné zatížení hadice, vypněte čerpadlo a zjistěte, v jaké pozici se vysavač nachází. Hadice je náležitě zatížena, pokud kotouč leží rovně na dně bazénu a trubice pod hladinou svírají s podlahou bazénu úhel 45°. Pro dosažení nejlepšího efektu čištění nesmí hadice vysavač ani stahovat dolů, ani zvedat. Přesunujte závaží na hadici po jednom palci, dokud nedosáhnete náležitého zatížení. V případě bazénu s proměnlivou hloubkou dna nastavte hadici nejprve v části s maximální hloubkou a poté na mělkou část.

Prověřte, zda je instalován regulátor ponoření a zda se mechanismus ponoření volně pohybuje. Zmenšete délku deflektoru o 1,27 cm. (Vysuňte horní konec deflektoru z aretační spony připojené k otočné hlavici. Odstraňte 1,27 cm délky deflektoru a pak ho zasuňte zpět do aretační spony.)

Hadice není dostatečně zatížena, pokud se zvedá směrem k hladině v úhlu větším než 45°. V takovém případě posuňte závaží směrem k vysavači nebo přemístěte první dvě závaží blíže k sobě.

V případě, že hadice klesá dolů v úhlu menším než 45° je příliš těžká. Proto přemístěte závaží směrem od vysavače nebo zvětšete vzdálenost mezi prvním a druhým závažím.

POZOR: Zpětný proud vody může tlačit na hadici vysavače a ovlivňovat jeho efektivní chod. Může vysavač odsunout z části bazénu, kde se nachází zpětné potrubí, nebo může zapříčinit, že vysavač setrvá v jednom úseku bazénu. Abyste tomu předešli, namontujte kulový usměrňovač, který je dodáván společně s bazénovým vysavačem.

Montáž kulového usměrňovače

Ze všeho nejdříve se přesvědčte, že je čerpadlo bazénu mimo provoz. Vyměňte původní usměrňovač vysavače za usměrňovač kulový.Nahraďte rovněž pojistný kroužek a utáhněte. Před úplným dotažením se ujistěte, že otvor kulového usměrňovače je správněnasměrován. Natočte otvor usměrňovače tak, aby proud vody mířil tam, kde nebude vadit pohybu vysavače. Otestujte různé polohy, abyste našli tu, která Vám bude ve Vašem bazénu nejvíce vyhovovat:

 • Proud mířící podél stěny bazénu (ve směru dlaždiček).
 • Proud směrem dolů.
 • Proud namířený proti hadici pomůže přemístit vysavač od takových překážek, jako jsou schůdky a žebříky.

Po instalaci kulového usměrňovače je možné spustit čerpadlo. Vysavač se začne pohybovat po bazénovém dně a odstraňovat nečistoty.

Jak odstranit běžné závady

Vzhledem ke skutečnosti, že vlastnosti bazénů bývají velmi individuální, bude patrně zapotřebí provést ještě další nastavení, abyste tak zajistili chod Vašeho bazénového vysavače na maximum. Jakmile budete mít pocit, že nastal problém, zkontrolujte následující:

 

Hlavní výpust bazénu musí být uzavřena.

>>>> 

Uzavřete výpust.

Přesvědčte se, zda je bazénový filtr čistý.

>>>> 

Vyčistěte filtr.

Spodní část vysavače nesmí být zanesena nečistotami.

>>>> 

Odstraňte nečistoty z vysavače.

Hadice netěsní.

>>>> 

Vyměňte netěsnící díl.

V automatickém regulátoru průtoku nesmí být zaneseny nečistoty.

>>>> 

Odstraňte nečistoty z ventilu.

Bazénový vysavač se přestal pohybovat nebo pulzovat:

 • V tomto případě je nutné, aby hlavní výpust a stejně tak i všechna sací potrubí byla uzavřena – vyjma nasávání, k němuž je napojen vysavač.
 • Ověřte si, že nedošlo k zanesení filtru nebo koše čerpadla nečistotami.
 • Podívejte se, jestli se v záklopce vysavače nenacházejí nějaké nečistoty. Ty mohou bránit pohybu vysavače a omezovat průtok.
 • Čerpadlo a filtrační systém bazénu mohou být nedostatečné (není v jejich silách zajistit průtok vody 4,5 m3/h). Poraďte se proto s odborníkem na bazény.

Bazénový vysavač zůstává na jednom konci bazénu:

 • Je nutné, abyste zkontrolovali zpětný proud vody a přesměrovali jej dle potřeby pomocí kulového usměrňovače.
 • Ověřte si, že je hadice dostatečně dlouhá a dosahuje tak na dno bazénu.
 • Zkontrolujte hadici vysavače, zda je náležitě zatížená.

Bazénový vysavač zůstane stát na hlavní výpusti:

 • Nezapomeňte si zkontrolovat hlavní výpust, že je uzavřená. Je pravděpodobné, že se budete muset obrátit na pomoc odborníka na bazény.
 • Zkontrolujte, že je mřížka hlavní výpusti opravdu namontovaná.
 • Jakmile není hlavní výpust v rovině se dnem bazénu, zkonzultujte vše s odborníkem na bazény.

Bazénový vysavač zpomaluje nebo zastavuje a u zpětného potrubí se začaly objevovat vzduchové bubliny:

 • Zjistěte, kde se nachází místo úniku vzduchu a to posléze opravte. Místo úniku vzduchu má totiž za příčinu ztrátu výkonu čerpadla.
 • Důkladně prozkoumejte hadici, že nijak neuniká.
 • Zkontrolujte instalaci podtlaku. Mělo by být zcela potopeno pod vodou, aby se do systému nemohl dostat žádný vzduch.
 • Ověřte si, že víko koše čerpadla není povolené, popraskané, opotřebované nebo že tam neschází O-kroužky. Nebudete-li si vědět rady, kontaktujte odborníka na bazény.

Bazénový vysavač nasává vzduch nebo zůstává na hladině bazénu:

 • Zkontrolujte, že se mechanismus ponoření pohybuje bez jakýchkoliv zábran a že je instalován regulátor ponoření.
 • Přesvědčte se, že je automatický regulační ventil správně namontován, a ověřte si, že není zanesený nečistotami. Nečistoty by totiž mohly způsobit jeho ucpání.
 • Zkontrolujte hladinu vody. Musí být minimálně 8 cm pod hranou bazénu.
 • Přesvědčte se, že se vysavač pohybuje patřičnou rychlostí – tj. 240-360 cm za minutu.

Bazénový vysavač zůstane u schůdků na mělkém konci bazénu:

 • Prověřte zpětný proud vody a případně jej přesměrujte daným směrem pomocí kulového usměrňovače.
 • Ověřte si, jestli je automatický regulační ventil správně nastaven a nainstalován. Zároveň se nezapomeňte podívat, jestli není zanešený, případně ucpaný nečistotami.
 • Zkontrolujte hadici, jestli je dostatečně dlouhá. Hadice totiž musí dosáhnout i do nejvzdálenějšího místa bazénu, včetně schůdků.
 • Ověřte si vhodné zatížení hadice pro mělký konec bazénu.
 • Přesvědčte se, že se vysavač pohybuje patřičnou rychlostí – tj. 240-360 cm za minutu.

Bazénový vysavač se stále vrací na stejné místo

 • Pozorně si prohlédněte otočný kloub na horní části vysavače. Musí se otáčet bez jakékoliv mechanické závady.
 • Je nutné, abyste zkontrolovali zpětný proud vody a přesměrovali jej dle potřeby pomocí kulového usměrňovače.
 • Zkontrolujte hadici vysavače, že není nikde ohnutá nebo zlomená. Jediný ohyb nebo zlom totiž může zabránit pokrytí čištěné plochy. Položte všechny díly hadice na okraj bazénu (nebo jiný rovný povrch). Hadice musí být dokonale rovná a hladká. Jakmile vyndáte vysavač z bazénu, hadici nijak nerolujte, jelikož má tvarovou paměť a zůstala by pak ohnutá nebo zalomená.

Jak odstranit nečistoty ze záklopky:

Někdy se stává, že nečistoty ucpou spodní část bazénového vysavače a zabrání tak v pohybu záklopky případně omezí její průtok. Záklopka je situovaná uvnitř tělesa vysavače a je nutné, aby se neustále volně pohybovala. Jakmile otočíte vysavač vzhůru nohama, můžete vidět záklopku otvorem v deflektoru. Uchopte záklopku mezi prsty a hýbejte s ní sem a tam, nebo můžete otvor propláchnout hadicí, abyste tak odstranili veškeré nečistoty uvnitř tělesa vysavače.

Pokud se Vám nepodaří nečistoty takto odstranit, nezbývá Vám jiná možnost, než záklopku vymontovat. Nejprve sejměte čtyři kryty na spodní části kotouče, odšroubujte kotouč a sejměte jej z tělesa vysavače. Posléze odstraňte šroub z deflektoru, vytáhněte jej a ve finále vyndejte záklopku.

Když jsou nečistoty odstraněny, dejte zpět záklopku do tělesa vysavače, znovu upevněte deflektor na místo a zajistěte jej.

Péče o bazénový vysavač

Bazénový vysavač Baracuda nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Příležitostně ho prohlédněte a přesvědčte se, že:

 • Záklopka se pohybuje naprosto volně a v pohybu jí tedy nepřekážejí žádné nečistoty.
 • Kotouč není až tak moc opotřebovaný. V případě viditelného opotřebení kotouče je nutné jej vyměnit.
 • Během ukládání vysavače nesmotávejte hadici. Ponechejte ji ležet rovně na místě, které je chráněné před přímým slunečním světlem. Pokud díly hadice rozpojíte, se závažím pokud možno nemanipulujte a nechte jej na tomtéž místě.
 • Hadice vysavače je speciálně projektovaná tak, aby zaručila optimální výkonnost vysavače. Pokud by bylo potřeba ji vyměnit, použijte vždy jen originální díly.
ZÁKAZNICKÁ LINKA
477 07 07 11
PO - PA : 8 - 19
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies